فیلم تازه افشا شده از جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین خمینی در خرداد ۱۳۶۸

 

دیدگاه شما:

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید