آئین های یادروز جان باختگان هولوکاست، شامگاه روز گذشته، پنجشنبه، در خاک لهستان و در اردوگاه مرگ آشوویتس برگزار شد

جوانان یهودی در کنار خط آهنی نشسته اند که یهودیان را به اردوگاه مرگ آشوویتس می آورد

آئین های یادروز جان باختگان هولوکاست، شامگاه روز گذشته، پنجشنبه، در خاک لهستان و در اردوگاه مرگ آشوویتس برگزار شد. در این آئین که “راهپیمایی زندگی” نام گرفته، بیش از ده هزار نفر جوانان یهودی و غیریهودی، از بیش از شصت کشور جهان شرکت داشتند و فاصله پنج کیلومتری بین آشوویتس و اردوگاه مرگ بیرکناو را با پای پیاده طی کردند، تا با نگون بختان یهودی که همین راه را پیموده بودند، ابراز همبستگی کنند.

این آئین، یادگار آخرین سال جنگ جهانی دوم، و هنگامی است که ارتش سرخ به نزدیکی های اردوگاه مرگ آشوویتس رسیده بود تا آنجا را آزاد کند. ارتش آلمان دستور گرفته بود که یهودیان زندانی در آشوویتس را به اردوگاه بیرکناو منتقل کنند تا کشتار آنان ادامه یابد.

در جریان این راهپیمایی به سوی بیرکناو، که در سرمای شدید و برف و بوران انجام گرفت شمار زیادی از یهودیان، از زن و مرد و کودک جان باختند و آن ماجرا “راهپیمایی مرگ” نام گرفت و اکنون سالیان دراز است که در یادروز هولوکاست، “راهپیمایی زندگی” به یاد آن برگزار می شود.

گروه هایی از جوانان عرب اسرائیلی و دروزی و جوانان ده ها کشور دیگر نیز، در کنار جوانان یهودی، در این راهپیمایی شرکت کردند. همچنین سفیران و دیپلمات های چندین کشور همچنین نخست وزیر رومانی، از جمله افرادی بودند که در کنار آن جوانان گام برمیداشتند.

در مجموع، صد و ده گروه از ده ها کشور در این راهپیمایی شرکت کردند و همبستگی خود را با ملت یهود و قربانیان هولوکاست ابراز کردند.

برای نخستین بار، هیاتی نیز از جوانان اهل کره جنوبی در بین راهپیمایان بودند که به زبان عبری ترانه می سرودند. دختران جوان از آلمان گفتند که باید برای ریشه کن ساختن یهودستیزی و نفرت از دیگران، به بیشترین تلاش ها دست زد. شماری از این دختران، نوادگان جنایتکاران جنگی آلمان بودند که یهودیان را به بازداشتگاه های مرگ می فرستادند و اکنون نوادگان آن ها می خواهند با شرکت در این گونه مراسم، از رفتار پدر بزرگان خود ابراز نکوهش کنند.

دختران آمریکایی که در این راه پیمایی شرکت داشتند، نفرت زایی را پدیده ای خطرناک و نکوهیده خواندند که باید با آن مبارزه شود.در این راه پیمایی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل و دیپلمات هایی از چند کشور دیگر نیز حضور داشتند و در اردوگاه مرگ بیرکناو مراسم یادبود برگزار شد.

در شهر اشتوتگارت در آلمان نیز حدود چهارصد تن از دختران و پسرانی که پدربزرگ آن ها عضو ارتش آلمان نازی بوده، به راهپیمایی پرداختند و از جنایات نازی ابراز تنفر کردند و از یهودیان پوزش طلبیدند و یاد جانباختگان را گرامی داشتند.

یکی از نجات یافتگان جنایات نازی ها در ورودی اردوگاه آشوویتس طومار مقدس تورات را روی دست گرفته است