آبزیان خلیج فارس و دریای خزر به علت کمبود اکسیژن در خطرند 

ابوالفضل صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی با اشاره به کمبود اکسیژن در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر درباره مرگ آبزیان این اکوسیستم‌ها هشدار داد و گفت: کاهش اکسیژن، ورود آلاینده‌ها به دریاها، و صید بی‌رویه از مخاطرات عمده برای محیط زیست دریایی هستند.

وی در یک وبینار تخصصی گفت که اگر میزان اکسیژن موجود در آب‌ها از دو میلی‎گرم در لیتر کمتر شود، محیط آبی دچار کم‌اکسیژنی می‌شود و این شرایط استرسی را برای آبزیان ایجاد می‌کند که که در نهایت منجر به مرگ آنها و از بین رفتن اکوسیستم‌های دریایی خواهد شد.

صالحی عمده دلایل این معضل زیست محیطی را فعالیت‎های انسانی، مصرف سوخت‌های فسیلی، و ورود فاضلاب‌ها به دریا عنوان کرد.

پیشتر نیز مریم قائمی، رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی بوشهر گفته بود که مهم‌ترین آلاینده‌های خلیج فارس در درجه اول آلودگی نفتی، و پس از آن فاضلاب‌های شهری و صنعتی است.

وی در ادامه افزود: آلودگی‌های پلاستیکی و بویژه ریزپلاستیک‌ها از جمله آلودگی‌هایی هستند که با رها شدن در طبیعت و قرار گرفتن در مسیر آب باران و روخانه‌ها به دریا وارد می‌شوند و با قرار گرفتن در چرخه غذایی جانداران حیات این اکوسیستم را با خطر روبه‌رو کرده‌اند.

علاوه بر کاهش اکسیژن، و ورود آلاینده‌ها به دریاها، افزایش سطح دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی، صید بی‌رویه، تخریب زیستگاه‌های مرجانی، و اسیدی شدن محیط دریا‌ها از مخاطرات عمده برای محیط زیست دریایی هستند.

حمیدرضا بارگاهی از مقام‌های سازمان شیلات، نیز پیشتر ورود آلاینده‌ها به دریاها، و ۱۶ ترکیب سرطان‌زا به آب دریاها را از پیامدهای غیرمستقیم آلاینده‌های نفتی دانسته  و گفته بود که این ترکیبات به‌دلیل پایداری بالا به بدن افرادی که از این آبزیان تغذیه می‌کند، وارد شود.