آتش سوزی گسترده در حومه شمالی و غربی اورشلیم در حال مهار شدن است؛ تنها یک خانه در آتش سوخت

آتش سوزی گسترده در بیشه‌زارهای حومه شمالی و غربی اورشلیم هنگام تدوین این خبر همچنان ادامه دارد، ولی امید می‌رود که تا ساعات ظهر امروز (دوشنبه) کاملا فرو نشانده شود. این آتش سوزی از پیش از ظهر دیروز آغاز شد و شعله‌های آن ده‌ها هزار متر مربع از درختان جنگلی و بیشه‌زارها را در خود فرو برد.

شدت آتش در ساعات شامگاه روز گذشته در حدی بود که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، ناچار شد نشست ویژه کابینه امنیتی اسرائیل را ناتمام بگذارد تا به تلاش‌ها برای فرو نشاندن آتش بپردازد.

با شدت گرفتن این آتش سوزی، دولت اسرائیل امکان تقاضای کمک از کشورهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد. ولی در لحظات آخر ارزیابی شد که بدون این کمک نیز می‌توان بر آتش غلبه کرد.

اسرائیل در جریان آتش سوزی گسترده اخیر در یونان، یک واحد بزرگ آتش نشانی را به آن کشور فرستاد و حتی دو فروند هواپیمای آتش نشان به آن کشور اعزام کرد. همکاری کشورها برای  مبارزه با آتش‌سوزی یک امر متداول در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود.

در ساعات آتش سوزی به اهالی شش آبادی اسرائیلی دستور داده شد خانه‌های خود را ترک گویند، ولی آن‌ها در ساعات پیش از ظهر امروز به محل اقامت خود بازگشتند. در مجموع تنها دو خانه طعمه آتش گردید و آتش نشانان توانستند از گسترش آتش به سوی خانه‌ها جلوگیری کنند. در تمام ساعات آتش سوزی، تنها به یک بانو آسیب جانی وارد آمد که به بیمارستان منتقل شد.

در ساعات پیش از ظهر امروز دود غلیظی ناحیه سوخته شده را در بر گرفته بود و مقامات بهداشتی کشور به اهالی توصیه کردند از فعالیت بدنی و خروج از خانه‌ها خودداری کنند و در حد امکان، از آن مکان دور شوند.

این سومین آتش سوزی بزرگ در حومه شمالی و غربی و شرقی اورشلیم است. پلیس احتمال می‌دهد که این بار نیز آتش سوزی عمدی بوده، ولی هنوز دلایل قاطعی در دست نیست. در دو مورد گذشته، پرتاب بطری‌های آتش زا توسط افراد فلسطینی موجب بروز آتش سوزی شده بود.