آثار مخرب قطع برق، بر صنعت خوروسازی در ایران

«محمدرضا نجفی‌منش»، رییس انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران، امروز (یکشنبه) درخصوص تاثیر قطعی‌های برق در هفته‌های گذشته بر قطعه سازان، گفت: «قطع برق آثار مخربی بر تولید قطعه‌سازان خودروی کشور که بیشتر آنها در جاده قدیم و جاده مخصوص کرج مستقر هستند، به دنبال داشته است. در برخی موارد قطعی بدون اعلام قبلی برق سبب باقی‌ماندن قطعات داخل کوره‌ها و از بین رفتن آنها شده است.

او گفت: «کاهش تولید در حال حاضر متاثر از قطعی برق در بین فولادسازان است و این موضوع باعث کاهش تولید قطعات وابسته به فولاد و افزایش قیمت آنها شده است.»

این مقام صنفی افزود: «تاکنون تحت شرایط کمبود و قطعی برق، فقط یکی از خودروسازان بزرگ اعلام کرده که به تعطیلات می‌رود که بهترین فرصت برای تکمیل خودروهای ناقص است.»

به گزارش ایرنا، توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین، مشروط بر رفع موانع و چالش‌ها، برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال مناسب است. اکنون از حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده های یک، دو و سه، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند.