آخرین دو تن از شش تروریست فراری فلسطینی، در جنین شناسایی گردیده و بدون مقاومت، تسلیم شدند

آخرین دو تن از گروه شش نفره تروریست های فلسطینی که ده روز پیش از زندانی در شمال اسرائیل گریخته بودند، بامداد امروز (یکشنبه) در شهر فلسطینی نشین جنین در کرانه باختری شناسایی شدند و بی آن که مقاومتی نشان دهند خود را به نیروهای انتظامی تسلیم کردند. بدین سان ماجرای جنجالی فرار شش تن افرادی که دستشان به خون مردم اسرائیل آغشته بودند و توانستند از زندان “گیلبوع” در شمال اسرائیل بگریزند، به زندان بازگردانده شدند.

ده روز پیش با انتشار خبر این شش تن، سازمان های ترور فلسطینی به شادی پرداخته و تبلیغات گسترده ای به راه انداختند و برای قهرمان نمایی خود، اخطار کردند که اگر نیروهای اسرائیلی این فراریان را بکشند و یا به آن ها آسیب برسانند، و حتی اگر زندانیان فلسطینی دیگر تحت فشار قرار گیرند، آن ها مردم اسرائیل را دوباره به موشک خواهند بست.

ماموران اسرائیلی در همه عملیات برای یافتن فراریان دستور اکید داشتند از تیراندازی غیرضروری خودداری ورزند و بتوانند فراریان را سالم به زندان بازگردانند و آن را درس عبرتی برای همه تروریست هایی سازند که ممکن است به فرار بیاندیشند.

چهار تروریست نخست، هفته پیش با کمک اطلاعاتی و همکاری شماری از اعراب شمال اسرائیل در چهار مورد جداگانه شناسایی گردیده و بی آن که مقاومتی نشان دهند دستگیر شدند و به زندان دیگری انتقال یافتند.

ولی این بار، از آن جا که اردوگاه فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری یکی از مراکز تعرضات مسلحانه علیه اسرائیل است، نیروهای نظامی و انتظامی اسرائیل به تدارکات ویژه ای پرداختند و حتی به شیوه های ترفندآمیز روی آوردند، تا افراد مسلح داخل اردوگاه را به اشتباه بیاندازند و آن ها نتوانند در کار دستگیری این دو تن اخلال کنند.

این دو تروریست در انباری در نزدیکی خانه دایی یکی از آن ها پنهان شده بودند. سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل (شاباک) از هفته پیش، به کمک خبرچینان فلسطینی خود از محل پنهان شدن یک تن از آنان آگاه شده بودند. ولی ترجیح دادند بلافاصله اقدام نکنند تا افراد مسلح را به اشتباه اندازند و غافلگیر سازند.

در روزهای بعد معلوم شد که هر دو تروریست با هم و در یک جا پنهان شده اند. واحدهایی مرکب از افراد پلیس و گارد مرزی اسرائیل، همراه با ماموران شباک و بخش های الکترونی ارتش اسرائیل در یک اقدام هماهنگ و طراحی شده، به اردوگاه پناهندگان در جنین وارد شدند و با ترفندی توجه افراد مسلح فلسطینی را به نقطه های دیگر جلب کردند و در همان حال واحد تعلیم یافته ای از گردان نخبگان عملیات کماندویی ساختمان مخفیگاه دو تروریست را محاصره کرد و از آن ها خواست تسلیم شوند. هر دو تن در حالی که دو دست خود را روی سر گذاشته بودند از پناهگاه بیرون آمدند و بدون هیچگونه مقاومتی تسلیم شدند و پس از آن که دستبند و پابند به آن ها زده شد، به داخل اسرائیل انتقال یافتند و یکی از جنجالی ترین رویدادها امنیتی، بدون خونریزی پایان یافت.

ساعتی پس از اعلام این خبر، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در یک همایش مشترک رسانه ای حضور یافتند و این دستاورد را به نیروهای امنیتی و نظامی کشور شادباش گفتند. آن ها گفتند که تروریست های فلسطینی باید یک بار دیگر دریابند که اسرائیل دارای امکانات بسیار گسترده ای برای شناسایی و بازداشت و محاکمه و مجازات آنانی است که قصد آسیب رساندن به این کشور و مردمان آن را دارند.

اداره کل زندان های اسرائیل و همچنین مقامات امنیتی از پیش گفته بودند که فرار این شش تن یک اهمال وخیم مسؤولان زندان بوده که به دقت بررسی خواهد شد تا در آینده وقایع مشابه رخ ندهد.