آخرین نظرسنجی ها نشان از تقویت حزب کارگر در اسراییل نسبت به گذشته دارد

در یکی از آخرین نظر سنجی هایی که در اسرائیل انتشار یافته حزب کارگر که تا چند هفته پیش گفته می‌شد که حتی ممکن است نتواند وارد پارلمان شود بسیار تقویت شده و در نظرسنجی بعدی گفته شده بود که حداکثر شش کرسی به دست می آورد  اکنون از ۱۴ کرسی برای این حزی سخن گفته می‌شود.

اما باید تأکید کرد که همه این نظرسنجی‌ها ممکن است تغییر یابد و  سرنوشت انتخابات در روز رای گیری رقم خواهد خورد.

رهبر حزب کارگر به یک رشته تبلیغات ستیز جویانه علیه حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو پرداخته است.

در پاسخ به سخنان نتانیاهو که ادعا کرده بود که حزب کارگر اسرائیل شرقی و غربی ها را مورد تبعیض قرار می‌دهد و به شرقی زادگان نظر خوبی ندارد روی رهبر حزب کارگر متقابلا خود نتانیاهو را متهم ساخت که او است که بین فرهنگ شرقی و غربی تبعیض قائل می‌شود.

اویگا بای در تلاش های انتخاباتی امروز خود تهدید کرد که از دیدگاه او همه اهالی اسرائیل متساوی الحقوق هستند و به نظر یکسان به آنها نگاه می کند چه شرقی و غربی  یا یهودی یا از هر نژاد و قوم و فرهنگ دیگر باشند.

در این میان برخی از فعالان سیاسی در بخش‌های عرب نشین اسرائیل انتخابات میگویند انتخابات آینده را باید تحریم کرد به خاطر اینکه اگر به نامزدهای انتخاباتی عرب  رای داده شود آنها در طول چهار سال گذشته ثابت کردند که فقط به فکر منافع فلسطینی‌ها هستند و به سود اعراب داخل اسرائیل فعالیت لازم را انجام نمی دهند.

اما برخی دیگر از اعراب می گویند که آنها باید فعالانه در انتخابات شرکت کنند و شمار بیشتری از کرسی ها را به دست بیاورند و از طریق پارلمان بتوانند   منافع اعراب اسرائیل را پیش ببرند.

در پارلمان اسرائیل که به کار خود پایان داده سیزده نماینده عرب دارای جبهه واحد بودند ولی این جبهه اکنون به دو یا سه شعبه تقسیم و تجزیه شده است و احتمال دارد در انتخاباتی که در هفته آینده برگزار می‌شود جمع کوسی های عربی به پای مجلس پیشین نرسد.

یکی از تلاشگران عرب که طرفداران  شرکت گسترده شهروندان عرب در انتخابات اسرائیل است گفت که مسلما در اسرائیل بین عرب و یهودی تفاوت هایی وجود دارد و فقط با قدرت گرفتن جناح عربی می توان این تفاوت ها را از میان برداشت و تساوی بین اعراب اسرائیلی و اسرائیلی‌ها به وجود آورد.