آخرین گزارش از عملیات ارتش اسرائیل⁩ علیه گروههای تروریستی در محدوده بیمارستان شفا⁧⁩