آخرین یهودی افغانستان، چند هفته پس از به قدرت رسیدن طالبان، از آن کشور خارج شد و راهی آمریکاست

آخرین یهودی ساکن افغانستان، چند هفته پس از تسلط طالبان بر آن کشور، کابل را ترک گفت و وارد یک کشور همسایه گردید و انتظار می رود در هفته های آینده وارد ایالات متحده شود و از آنجا احتمالا به اسرائیل مهاجرت کند.

سخن از یک یهودی ۶۹ ساله به نام زبولون سیمانطوب که زاده شهر هرات است و در دهه اخیر در کابل می زیست و سرپرستی آخرین کنیسا (نیایشگاه یهودی) در پایتخت افغانستان را به عهده داشت.

افغانستان در گذشته جایگاه یکی از بزرگترین جوامع یهودی در کشورهای شرقی بود. ولی اکثر آنها که همگی دارای گرایش های مذهبی بوده و همیشه آرزوی بازگشت به سرزمین پدری را داشتند و یکی از محله های قدیمی اورشلیم اقامتگاه این مهاجران بوده است.

اکنون با خروج زبولون سیمانطوب از کابل، کتاب تاریخ طولانی و پر افتخار یهودیان ساکن افغانستان بسته می شود و داستان پرافتخار آنان به پایان می رسد.

سیمانطوب سالان دراز در کابل به تنهایی می زیست و حاضر به ترک زادگاهش نبود. وی با تعصب و وفاداری، از تنها کنیسای شهر و طومار تورات حفاظت می کرد و خود را در امان می دید.

ولی از چند هفته پیش که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفتند، احساس کرد که ممکن است جانش در خطر باشد و بهتر است آن کشور را برای همیشه ترک گوید.

دوستان و آشنایان او و یهودیان خیرخواه به سیمانطوب کمک کردند که از راه زمینی از افغانستان بیرون رود و خود را به خاک یک کشور همسایه برساند که نام آن فاش نشده است.

برای آن که سیمانطوب حاضر به ترک افغانستان شود، به او گفته شد که باید یک خانواده افغان را همراه با کودکانش از افغانستان بیرون برد. ترتیب سفر آن ها با اتوبوس به نقطه مرزی داده شد و در این روزها خبر رسید که او و همراهانش به سلامت به مقصد اولیه رسیده اند و اکنون در انتظار هستند تا ترتیب مهاجرت آن ها به ایالات متحده داده شود.

یهودیان افغانستان دارای یک فرهنگ و آداب دینی قوی بودند و جامعه بزرگی را در اسرائیل تشکیل می دهند که این فرهنگ را پاسداری می کند.

بیشترین شمار یهودیان افغانستان به طور سنتی در شهر هرات زندگی می کردند که نزدیکترین شهر بزرگ افغانستان در نزدیکی مرز ایران است.

باور بر این است که یهودیان افغانستان، یهودیان ایرانی بودند که در خراسان می زیستند و در ادامه تجارت پوست از ایران به آسیای میانه و روسیه، به تدریج در هرات ساکن شدند.

همچنین برخی از پژوهشگران تاریخ یهود، احتمال می دهند که پشتون های افغانستان همان قبیله گم شده یهود هستند که از چند هزار سال پیش به افغانستان نقل مکان کردند.

شادروان یتسحاک بن صبی دومین رئیس جمهوری اسرائیل که به پژوهش درباره قبائل گمشدۀ یهود علاقه بسیار داشت، سفری از طریق ایران به افغانستان انجام داده و در این زمینه تحقیقات گسترده ای به عمل آورده بود. ولی هنوز با قاطعیت نمی توان گفت که آیا یکی از قبایل گمشده یهودی همان هایی هستند که در شرق افغانستان امروز زیست می کنند.

آنانی که به آخرین یهودی مقیم افغانستان کمک کردند که آن کشور را برای همیشه ترک گوید، می گویند که وی از حکومت طالبان نگران نبود، بلکه می ترسید گروه های تروریستی همگام با طالبان به طمع دست انداختن بر املاک جامعه یهودی، به جان او سوء قصد کنند.