آخونداحمد علم‌الهدی گفت عده ای برای بازگشت به برجام می خواهند کاری کنند که رهبر در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد

احمد علم‌الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت:  می‌خواهند ما را در تعهدات لعنتی برجام نگه دارند. ۱۶ ماه است که آمریکا از برجام خارج شده و شما دولتی ها هیچ کاری نکردید روزی که آمریکا می‌خواست از برجام برود گفت اگر کاری می‌کنید که ایران در تعطیلی غنی سازی بماند، من بروم بیرون و آنها به آمریکا قول دادند.

احمد علم‌الهدی افزود:   «کاری می‌کنند که رهبری در مقابل عمل انجام شده قرار گیرد که هر وقت خواست مقابله کند توپ مشکلات را به زمین ایشان بیندازند و مردم را در مقابل رهبری قرار دهند »

علم الهدی در حالی این سخنان را بر زبان می آورد که وضعیت کنونی کشور ایران بسیار بحرانی است و خزانه دولت نیزبه علت تحریم های شدید ایالات متحده علیه حکومت ایران به هدف بازگشت ایران  به برجام  تهی شده است .و دیگر راهی برای حکومت ایران باقی نمانده است .

حبرگزاری رویترزپیشتر گزارش داده بود که ، تولید روزانه نفت ایران در ماه اوت به دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافت که کمترین میزان طی ۳۳ سال اخیر است.