آخوندهای دولتی، ظاهرا با مردم ابراز همبستگی می کنند تا مسؤولیت فلاکت را از خامنه ای به گردن روحانی بیاندازند

تلاش تبلیغاتی جناح علی خامنه ای برای دور ساختن اتهام بی کفایتی از خود، همچنان به صورت برنامه ریزِی شده ادامه دارد. هدف این کارزار آن است که گناه بحران اقتصادی و مصیبتی که مردم ایران به طور فزاینده ای با آن روبرو هستند از رهبر حکومت دور نگاه داشته شود و جناح اجرایی حکومت، یعنی دستگاه دولت روحانی مسؤول این وضع معرفی گردد.

در همان حال که رئیس مجلس و شماری از نمایندگان اصولگرا کارزاری را علیه روحانی آغاز کرده و خواستار برکناری او شدند، اکنون نوبت یک آخوند حکومتی به نام آیت الله علوی گرگانی است که در بیانیه ای، ظاهرا با رنج مردم ابراز همبستگی می کند، ولی در همان حال، مسؤولیت نابسامانی های کنونی را به گردن دولت حسن روحانی می اندازد و به او می گوید: به حال مردم فکری کنید.

آخوند علوی گرگانی، در نامه ای که از قم برای روحانی فرستاده، می نویسد: «شرایط فعلی جامعه و نالۀ قشر مستضعف و متوسط جامعه از فشار گرانی و بی ثباتی قیمت ها، قلب هر انسان دلسوز نسبت به مملکت را می آزارد».

این آخوند و گروه های گسترده ای از اصولگرایان، از جمله به این هدف دولت روحانی را مورد حمله و انتقاد قرار می دهند، که نگاه های انتقادی از علی خامنه ای و بی کفایتی او در اداره کردن امور ایران را متوجه دیگران سازند تا او از انتقاد و اعتراض مصون بماند.

علت عمده بحران اقتصادی کنونی در ایران، تحریم های اقتصادی ایالات متحده است که درآمدهای ارز خارجی رژیم ایران را به صفر نزدیک کرده – و این در حالی که بیش از هشتاد درصد از بودجه حکومت بر اساس درآمد نفت قرار داشته است.

علت تحریم های آمریکایی، ادامه برنامه های اتمی و موشکی رژیم، ادامه تعرض نظامی در کشورهای همسایه، و همچنین ادامه حمایت از تروریسم و انتقال پول و اسلحه به سازمان های ترور می باشد.

علی خامنه ای، به تغییر ۱۸۰ درجه ای سیاست رژیم و دست برداشتن از این گونه عملیات، به آسانی می توانست ایالات متحده را به لغو تحریم ها بکشاند و از طریق گفتگوی مستقیم، نزاع دیرین حکومت ایران با آمریکا را متوقف سازد. ولی او نه تنها به چنین اقداماتی دست نزده، بلکه هر روز با قاطعیت بیشتری تاکید می کند که نباید با آمریکا وارد گفتگو شد و برنامه های اتمی و موشکی، حتی با شتاب بیشتر باید ادامه یابد.

اکنون چند سال است که قشرهای گسترده ای از مردم ایران به این باور رسیده اند که علت اصلی بدبختی کشور لجاجت خامنه ای در ادامه سیاست های تعصب گرایانه می باشد. ولی علی خامنه ای نه تنها از این راه باز نگشته، بلکه هر روز بر لجاجت می افزاید و آزادی های فردی و انسانی را محدودتر می سازد و در سیاست خارجی نیز ایران را به انزوای بیشتری می کشاند.

یکی از علل اصلی تلاش گروهی از نمایندگان مجلس جدید برای استیضاح دولت حسن روحانی نیز با پیروی از این تاکتیک بود. ولی خامنه ای دریافت که این روند ممکن است به ثبات حکومتی لطمه بیشتری بزند و از این رو دستور داد نمایندگان، طرح استیضاح را پس بگیرند.

محمد خاتم رئیس جمهوری اسبق به صراحت گفته بود که رئیس جمهوری فاقد اختیارات است و فقط نقش “تدارکاتچی” را ایفا می کند و فاقد اختیارات تصمیم گیری می باشد.