آخوند ابراهیم رئیسی نیز وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شده و اختیارات اجرایی برای قوه قضائیه رقم می زند

آخرین سخنان آخوند ابراهیم رئیسی و رفتارهای اخیر باقر قالیباف نشان می دهد که کارزار انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی ایران آغاز گردیده و این دو تن می کوشند با اظهارات روزانه، خود را قابل تر از دیگران نشان داده، نظر مردم را به سوی خود جلب کنند.

با آن که ظاهرا حیطه اختیارات و ماموریت قوه قضائیه، طبق قوانین حکومت ایران، رسیدگی به امور حقوقی و قضایی می باشد، آخوند ابراهیم رئیسی در سخنان روزهای اخیر خود با اشاره و ابهام می گوید که قاطعانه قصد دارد در امور اجرایی کشور نیز دخالت کند و بخشی از قدرت را به دست گیرد.

آخوند رئیسی امروز (پنجشنبه) گفت که قوه قضائیه برنامه جامعی برای توضیح و تبلیغ امور مدیریت نظام برای مردم، به اجرا بگذارد. رئیسی در این سخنان گفت: «تبیین تصمیمات و تنویر افکار عمومی، از مهمترین برنامه ای دستگاه قضایی است». او توضیح نداد که چرا قوه قضائیه باید به روشنگری امور مدیریتی بپردازد.

در روزهای اخیر، خود حسن روحانی نیز تاکید کرده بود که حکومت باید از پرده پوشی و پنهانکاری در امور کشوری دست بردارد و واقعیات را برای مردم بیان کند. ماجرای سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراینی، یک نمونه از این دروغ پردازی ها بود.

آخوند رئیسی، پریروز (سه شنبه) نیز گفته بود که اجازه بسته شدن کارخانه ها را نخواهد داد و هرکس از این دستور سرپیچی کند، محاکمه و مجازات خواهد شد.

این سخنان، در رد دستور العملی است که حسن روحانی در روزهای اخیر به آن اشاره کرده و گفته است که برای کاهش شتاب شیوع کورونا، باید برخی از کارخانه ها و مراکز اجتماع مردم بسته شود.

رئیسی در واکنشی برای نشان دادن قدرت خود، اعلام داشت که قصد برپایی دادگاه های ویژه ای را دارد تا هر کس که به علت ویروس کورونا و یا به دستور دولت روحانی قصد بستن کارخانه خود را داشته باشد، مورد محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت.

این خودنمایی آخوند ابراهیم رئیسی، به موازات رفتارهای تبلیغاتی باقر قالیباف صورت می گیرد که موجب خشم حسن روحانی شد و شکاف در میان سران سه قوه را بیش از پیش گسترش داد.