آخوند حسن نصرالله: «فرمان امام خامنه ای برای گسترش بخشیدن به نبرد، در حال اجراست»

در همان حال که آخوند حسن روحانی قصد دارد در سخنرانی در سازمان ملل، رژیم اسلامی ایران را یک موجودیت صلح طلب معرفی کند، شاهد دیگری برای پرده برداری از نیات فتنه گرانه و واقعی رژیم ایران وجود دارد و آن، آخوند حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان و مزدور رژیم ایران در اجرای نیت های آشوب طلبانه آن در منطقه است.

به گزارش رسانه های حکومت اسلامی ایران، حسن نصرالله در آخرین سخنرانی خود، ضمن تمجید همیشگی از علی خامنه ای و آمام خطاب قرار دادن او، گفت: «رهبر انقلاب اسلامی ایران همواره تاکید می کردند که مقاومت باید پیشرفت کند و بزرگ تر شود تا بتوان اراضی اشغالی را بازپس گرفت». نصرالله افزوده گفت: اکنون این فرمان امام خامنه ای در حال عملی شدن است.

رژیم ایران واژه مقاومت را برای انجام عملیات تروریستی به کار می برد و گروه هایی مانند جهاد اسلامی و حماس و حزب الله و انصار حزب الله در یمن را “گروه های مقاومت” می نامد.

در مصاحبه مفصلی که در رسانه های حکومت ایران انتشار یافت، حسن نصرالله به صراحت از پیکار اسلام اهل تشییع و مبارزه برای نابودی اسرائیل سخن گفت و ادعا کرد که تلاش های رژیم ایران در این زمینه، در ابعاد چشمگیری موفقیت آمیز بوده است. سرکرده حزب الله لبنان گفت که علی خامنه ای دستور داده که هرچه بیشتر بر شدت عملیات تروریستی علیه اسرائیل افزوده شود و اکنون – به گفته وی، این دستور در حال اجرا می باشد.

نصرالله سال گذشته گفته بود که حتی نان و آب مورد نیاز افراد حزب الله لبنان، توسط حکومت اسلامی ایران تامین می شود. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز بارها اعتراف کرده اند که اکثر سازمان های تروریستی منطقه، فرمانبردار رژیم ایران هستند و از جانب آن حکومت تغذیه می شوند.

در حالی که لبنان هیچگاه نزاعی با اسرائیل نداشته، حسن نصرالله گفت که اکنون آن کشور مسالمت آمیز نیز به بخشی از آن چه که وی “جبهه مقاومت” نامید، پیوسته است.