آخوند علم الهدی آشکارا تائید کرد که حمله موشکی به عربستان کار رژیم بوده است

آخوند علم الهدی در سخنانی که به نظر می رسد در مراسم نماز جمعه هفته گذشته باشد آشکارا می گوید حمله به سایت های نفتی کار رژیم بوده و همچنین می گوید رژیم در عراق و لبنان دست به برنامه های تروریستی می زند.

این سخنان آخوند علم الهدی در حالی بیان می شود که رژیم هرگونه دست داشتن در حمله به عربستان را رد می کردند.

یک دیدگاه

Comments are closed.