آخوند علم الهدی در دوران پیشین “شاهنشاه آریامهر” را می ستود و اکنون تملق گوی علی خامنه ای است

آخوند علم الهدی امام جمعه مشهد که گزنده ترین مواضع حکومتی را در خطبه های خود عنوان می کند، دو سال پیش در نماز جمعه  به مداحی علی خامنه ای پرداخت و او را قادرترین رهبر جهان خواند که در سایه خردمندی و کارآیی او، حکومت اسلامی ایران اکنون یکی از قوی ترین، پیشرفته ترین و قدرتمندترین حکومت های جهان است.

آخوند علم الهدی حتی در آن هنگام خوب می دانست که سرزمین غنی ایران، در نتیجه چهل سال تسلط افرادی بی کفایتی که زیر پرچم دین این خاک را به ذلت و فقر کشانده اند، ادعا کرد که رهبری های خامنه ای داعیانه و خردمندانه بوده، ولی این دولت ها بوده اند که رهنمودهای او را به خوببی اجرا نکرده اند و در نتیجه، ایران را به محنت کنونی کشانده اند.

آخوند علم الهدی کاملا درست می گوید: خامنه ای بود که دستور داد نباید با آمریکا وارد مذاکره شد و در نتیجه، تحریم ها شدت گرفت و خزانه دولت خالی از درآمد شد.

خامنه ای بود که دستور داد واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا وارد ایران نشود و ادعا کرد که آمریکا با تزریق ژن مرموز به واکسن های خود می خواهد ملت ایران را فلج و کودن سازد. نتیجه این دستور آن بود که هزاران نفر بر شمار قربانیان کورونا در ایران افزوده شد، و هنوز هم این واکسن ها را بی سروصدا وارد ایران می کنند و همچنان ادعا دارند که خودشان قادر به ساخت واکسن هستند.

خامنه ای بود که دستور داد حدود یک میلیارد دلار به سپاه پاسداران پرداخت شود تا بتواند واکسن برکت را به بازار بفرستد. ولی سپاه پس از بلعیدن این مبلغ کلان اعتراف کرد که هیچگونه تجربه ای در ساخت واکسن ندارد.

خامنه ای بود که دستور داد به سوی مردمی که علیه سه برابر شدن بهای بنزین به خیابان ها آمده بودند تیراندازی شود و یک هزار و پانصد نفر در ظرف کمتر از سه روز به قتل برسند و خون آن ها پایمال شود.

خمینی بود که در تظاهرات مردم اصفهان در اعتراض به خشک شدن زاینده رود، گلوله های سربی به سر و صورت معترضین شلیک شود تا بترسند و از ادامه تظاهرات دست بردارند.

خامنه ای بود که دستور داده است ده ها هزار طلبه که هیچ آموزش مردن ندارند، به معلمان کشور افزوده شوند تا دانش آموزان را معتقد به دستورات مذهبی رژیم بار آورند و آن ها را وفادار به رژیم تربیت کنند. نتیجه این دستور آن است که دانش آموزان کم سوادتر بار خواهند آمد، اما شاید برخی از آن ها پشتیبان و محافظ رژیم گردند.

این ها همه نمونه هایی از “دستورات داهیانه” علی خامنه ای است که از زبان یک آخوند حکومتی بیان می شود که به پاس خوش خدمتی خود، به مقام ریاست جمهوری نیز منصوب می گردد.

ولی در ادامه کلیپی همان آخوند علم الهدی، عین همین چاپلوسی و تملق گویی را در توصیف شاه فقید در حضور یک جمع بزرگ بیان میدارد.

در مدح “رهبری داهیانه مقام معظم شاهنشاه آریامهر  ارواحنا فدا ” سخنانی بیان داشته بود که کم و بیش عین آن را چهار دهه بعد در کاسه لیسی از علی خامنه ای بیان کرد. مشاهده کنید: