آخوند علوی ادعا می کند که وزارت اطلاعات رژیم ایران “توانسته است اسرائیل را در همه زمینه های اطلاعاتی شکست دهد”

آخوند محمود علوی، وزیر اطلاعات رژیم در مصاحبه ای گفت: «ما اکنون پنجه در پنجه رژیم صهیونیستی انداخته ایم و در عرصه مختلف با انجام کارهای اطلاعاتی، این رژیم را شکست داده ایم که این امر در آینده نیز تداوم خواهد یافت

وزیر اطلاعات حکومت اسلامی ایران می گوید که رژیم دینی در ایران پنجه در پنجه اسرائیل افکنده و در این پیکار برنده بوده و اسرائیل را شکست داده است. آگاهان می گویند که این ادعای بی اساس، تلاش برای پنهان ساختن شکست رژیم ایران در حفظ اطلاعات اتمی و حفاظت از انبار اسناد هسته ای در شورآباد تهران و یک رشته شکست های اطلاعاتی دیگر رژیم بوده است.

آخوند محمود علوی، وزیر اطلاعات رژیم در مصاحبه ای گفت: «ما اکنون پنجه در پنجه رژیم صهیونیستی انداخته ایم و در عرصه مختلف با انجام کارهای اطلاعاتی، این رژیم را شکست داده ایم که این امر در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

این سخنان در حالی بیان می شود که سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) در اقدامی که شگفتی جهانیان را برانگیخت، در یک محله انبارهای بزرگ در تهران به نام محله شورآباد توانست بیش از یکصد هزار سند اتمی ایران را از گاوصندوق ها بیرون آورده و به اسرائیل منتقل سازد.

کارشناسان امور امنیتی می گویند که چنین عملیات نهاد اطلاعاتی اسرائیل، مستلزم همکاری افراد بسیاری در داخل تشکیلات اتمی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران بوده است و در تاریخ سرویس های امنیتی در سراسر جهان، یک شاهکار محسوب می شود.

آخوند علوی منظور خود را از این گفته که رژیم ایران در عرصه های مختلف، با انجام کارهای اطلاعاتی توانسته است رژیم ایران را شکست دهد، آشکار نساخت. ولی او در یک مصاحبه قبلی افتخار کرده بود که رژیم ایران توانست یک شهروند اسرائیلی را به نام دکتر گونن سِگِو به خدمت خود در آورد.

این فرد که مدت کوتاهی از طرف یک حزب کوتاه عمر اسرائیل وزیر انرژی شده بود، پس از ترک کشور و استقرار در یک کشور آفریقایی، به ابتکار خود با رژیم ایران تماس برقرار کرد. ولی اطلاعات او بسیار کهنه بود و تصور نمی رود که به امنیت اسرائیل زیانی وارد ساخته باشد.

احتمال می رود ادعای محمود علوی دایر بر این که او توانسته است اسرائیل را در زمینه اطلاعاتی “شکست” دهد، نوعی واکنش تدافعی در پاسخ به آنانی بوده که وی را به بی کفایتی متهم ساخته و گفته بودند که همین امر موجب شده است که اسرائیل بتواند یک شبکه اطلاعاتی بسیار قوی در ایران برپا کند.

وزیر اطلاعات، که این ادعاهای خود را در دیدار با مدیرکل اطلاعات در آذربایجان غربی و گروهی دیگر، در ارومیه بیان داشت، در عین حال تائید کرد

که اوضاع امنیتی و اطلاعاتی رژیم با تهدیدهای مداوم روبرو است. او اشاره کرد که مخالفان رژیم با برخورداری از پشتیبانی برخی کشورهای دیگر، موجودیت حکومت را تهدید می کند. در عین حال، آخوند محمود علوی ادعا کرد که وزارتخانه تحت سرپرستی او قادر است همه افرادی را که “دشمن” نامید سرکوب کرده و از صحنه خارج سازد.

شبکه اول تلویزیون اسرائیل، در گزارشی که دو هفته پیش پخش کرد، از بخش کوچکی از ابعاد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در حکومت اسلامی ایران پرده برداشت.