آخوند محسن اراکی: «خصومت با اسرائیل می تواند بهترین وسیله برای ایجاد وحدت جهان اسلامی باشد»

آخوند محسن اراکی که تائید می کند دامن زدن به دشمنی با اسرائیل، وسیله ای برای ایجاد وحدت در جهان اسلام است

یک آخوند ارشد شیعه اعتراف کرد که خصومت با اسرائیل وسیله ای برای پیشبرد هدف های دینی و مرامی و سیاسی رژیم ایران به هدف به دست گرفتن رهبری جهان اسلام می باشد. آخوند محسن اراکی، در مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در گفتگویی که در رسانه های همگانی رژیم ایران انتشار یافت، از جمله گفت: «وحدت اسلامی برپایۀ مبارزه با رژیم صهیونیستی می چرخد». این آخوند حکومتی همچنین گفت: «دفاع قاطعانه حزب الله لبنان، سبب برقراری صلح و امنیت در منطقه می باشد».

این ادعا در حالی مطرح می شود که حزب الله لبنان یکی از ابزارهای حکومت ایران برای برهم زدن آرامش در خاورمیانه و پیشبرد هدف های رژیم ایران در منطقه می باشد.

منشه امیر در مناظره شب گذشته با دکتر منصور فرهنگ در تلویزیون ایران اینترنشنال، توضیح داد که خمینی، در آرزوی به دست گرفتن رهبری جهان اسلام، در صدد برآمد محنت و تبعیض علیه شیعیان در کشورهای عرب منطقه را وسیله ای برای پیشبرد آرزوی خود که همانا به دست گرفتن رهبری جهان اسلامی بود، قرار دهد و به همین هدف بود که از جمله، حزب الله را در لبنان به وجود آورد که وسیله ای برای پیشبرد این هدف ها و پیکار علیه موجودیت اسرائیل و تلاش برای تسلط بر کشورهای عرب این منطقه باشد.

آخوند محسن اراکی در سخنان روز گذشته (دوشنبه) تائید کرد که ایجاد ستیز علیه اسرائیل می تواند وسیله ای برای پیشبرد هدف های رژیم ایران در دنیای اسلام، به ویژه در خاورمیانه می باشد.

آخوند اراکی در پیامی که انتشار داد، آن چه را که پیروزی چشمگیر حزب الله لبنان در نبرد با اسرائیل توصیف کرد، شادباش گفت.