آخوند مهدی طائب فرمانده عماریون ادعا می کند که یهودیان قصد تسلط بر دنیا را دارند و باید نابود شوند

یک آخوند از فرماندهان سپاه پاسداران در سخنانی ادعا کرد که هدف نهایی حکومت اسلامی ایران نابود کردن یهودیان از طریق ویران ساختن سرزمین اسرائیل است. مهدی طائب در مقام فرمانده گروه موسوم به عَماریون و برادر فرمانده بخش اطلاعات در سپاه پاسداران، در سخنانی که فیلم آن به روی شبکه های اجتماعی قرار گرفته، ادعا کرد که یهودیان می خواهند بر جهان مسلط گردند و عظمت دوران حضرت سلیمان را دوباره برقرار سازند. وی در سخنان خود عملا تایید کرد که اورشلیم قبله گاه یهودیان و مرکز نیایشگاه بزرگی است که بیت المقدس نام گرفت و به مرکز روحانی و ملی یهودیان مبدل گردید.

مهدی طائب در سخنان خود در حالی ادعا کرد که یهودیان قصد تسلط بر دنیا را دارند، که خود رژیم ایران است که با صراحت گفته و می گوید که آرزوی رهبران آن، صدور اسلام شیعه به همه کشورهای اسلامی، و سپس مسلط کردن آن بر سراسر دنیا می باشند.

گفتنی است که این ادعاهای آخوند مهدی طائب برگرفته از تبلیغات یهود ستیزانه است که در طول دو هزار سال تاریخ، علیه یهودیان مطرح گردیده تا فرمانروایانی که به کشتن یهودیان و مصادره اموال آنان و یا اخراجشان از سرزمینی دست می زده اند، بتوانند بهانه ای را برای توجیه جنایات خویش ارائه دهند. آخوند مهدی طائب در بخش دیگری از سخنان خود، خواهان نابودی یهودیان شد و از جمله گفت که اگر این آرزو به تحقق بپیوندد، همه مردم دنیا و از جمله مسیحیان بسیار خوشحال خواهند شد

یهودیان در طول تاریخ همیشه یک قوم کوچک بوده و هستند که همیشه مورد آزار قرار داشته و ضعیف و توسری خورده تلقی می شدند و ادعای آن که چنین مردمانی کمی می خواهند بر جمعیت کل جهان مسلط گردند، همیشه دستمایه ای برای ادامه کشتار یهودیان و موجه جلوه دادن ستمگری علیه آنان بوده است.

سخنان تکان دهنده مهدی طائب را می توانید در فیلم کوتاه زیر بشنوید