آخوند موسوی تبریزی: «خمینی دستور داده بود هرکس توبه کرد بماند و آنانی را که توبه نمی کنند، بکشید»

آخوند موسوی تبریزی، که در آن هنگام یکی از دادستان های عامل کشتار بود، در سلب تقصیر از خود، از جمله گفت: «حضرت امام فرمودند هر کس توبه کرد بماند و هرکس که توبه نکرد، او را بکشید»

آخوند موسوی تبریزی که یکی از مهره های اصلی اعدام بیش از سه هزار نفر از مخالفان رژیم در سال ۶۷ بود، ادعا کرد که او دیگر قضاتی که فرمان اعدام این جوانان ایرانی را صادر کردند، بر حسب دستور خمینی عمل کرده اند و از این رو، گناهی متوجه آنان نیست.

آخوند موسوی تبریزی، که در آن هنگام یکی از دادستان های عامل کشتار بود، در سلب تقصیر از خود، از جمله گفت: «حضرت امام فرمودند هر کس توبه کرد بماند و هرکس که توبه نکرد، او را بکشید» .

آخوند حسینعلی منتظری که به خاطر مخالفت با جنایات خمینی، از مقام جانشینی او خلع شد، پیشتر گفته بود  نام جنایات خمینی در تاریخ حکومت اسلامی ثبت خواهد شد.

آخوند  موسوی تبریزی، یک از خشن ترین دادستان های  دهه ۶۰ و عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم درباره اعدام‌های سیاسیون سال ۶۷ گفت: در واقع پس از حمله مرصاد که توسط سازمان مجاهدین از مرز عراق به داخل ایران صورت گرفت و بعد از قطعنامه رخ داد، امام گروهی را تشکیل دادند تا با منافقین زندانی صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند.

وی افزود: امام دستورداد که هر کس توبه کرد بماند و هر کس توبه نکرد اعدام کنید .. برخورد کلی اشتباه بود. حکم شرعی برای گروهی که توبه می کنند و انها که توبه نمی کنند هم  در زمان امیرالمومنین اعدام بود. می‌دانم که آقای منتظری گفته بودند این قضیه در آینده برای نظام و انقلاب بد تمام می‌شود.

حسینعلی منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، دست به نگارش دو نامه به خمینی زد و نوشت :  به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا بدست شما انجام شده است.در آینده شما جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.

2 دیدگاه‌

  1. پس دستورات خاعنان را اجرا کردن گناه نیست حتی اگر جان بیگناهان را گرفته باشید. واقعا که پول و مال این دنیا چقدر کورتان کرده، اما همش وعده ی ان دنیا را به ما ها میدهید.

  2. کشورمان را به دست یک مشت خونخوار داده ایم که بچابند و بکشند و هی زمینه را برای فرصت طلبان و غارتگران برون مرزی بیشتر و بیشتر کنند. وای بر ما!!!

Comments are closed.