آخوند نوروزی: انگلیسی زبان علم نیست، زبان جاسوسی است و باید از مدارس حذف شود

آخوند  نوروزی گفت : اصل هنر و ادبیات فرانسه، اصل علم و صنعت آلمان و اصل تفکر الکترونیکی ژاپن است٬ بنابراین نباید زبان انگلیسی در مدارس تدریس شود

یک آخوند حکومتی خواستار حذف کامل تدریس زبان انگلیسی در مدارس ایران شد  ادعا کرد که انگلیسی، زبان علمی نیست، بلکه زبان جاسوسی است و باید از برنامه درسی مدارس ایران حذف شود.

آخوند حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس٬ که از مخالفان شدید تدریس زبان انگلیسی در مدارس ایران است، در توجیه موضع خود گفت: معتقد نیستیم انگلیسی زبان علمی دنیا است. او گفت: اکثر جاسوسان انگلیسی زبان هستند، نه ژاپن، چین و روسیه٬ .امروز اندیشمندان جهان یا ترک‌اند یا عرب‌اند و یا آلمانی.

آخوند  نوروزی گفت : اصل هنر و ادبیات فرانسه، اصل علم و صنعت آلمان و اصل تفکر الکترونیکی ژاپن است٬ بنابراین نباید زبان انگلیسی در مدارس تدریس شود.

دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت، در گزارشی نوشت در جریان توزیع غذای مسموم در سلف سرویس دانشگاه علم و صنعت تهران بیش از  ۱۵۰ دانشجوی این دانشگاه مسموم شده‌اند. دانشجویان خوابگاه پسران دانشگاه علم‌وصنعت دیشب در اعتراض به این عمل در حیاط دانشگاه  تحصن کردند .

هم چنین جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی خمینی در اعتراض به تفکیک جنسیتی محوطه کافه این دانشگاه در دانشکده علوم پایه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان در این اعتراض اعلام کردند از دیوان سالاری دانشگاه ناامید شدیم، راه حل سکوت نیست بلکه مقاومت است؛ .

آنان هدف از تجمع اعتراضی خود به این اقدام غیر عادلانه دانشگاه را ۱- قدم اول برای پیگیری مطالبات، اتحاد است ۲- دانشگاه نه پادگان است و نه محل تفکیک جنسیت.دانستند .