آخوند پاسدار مجتبی ذوالنور، یکبار دیگر مدعی شد مجمع تشخیص (FATF ) را تصویب نمی کند. 

آخوند مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تصویب (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : با توجه به  اشراف، استدلال و احاطه ای که اعضای مجمع بر تبعات منفی FATF و تصویب ً کنوانسیون های مرتبط آن دارند، قطعا با ان موافقت نمی کنند

او افزود: اما مسئولین دولتی معتقد هستند این اقدام به ضرر دولت است و به همین دلیل رئیس جمهوری در نامه ای به رهبری از ایشان ۲ درخواست را مطرح کرده است .

ذوالنوری در ادامه گفت:  یک درخواست روحانی  این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه  را تصویب کند و همچنین زمان رسیدگی به لایحه  را تجدید کند.

او افزود: اما خامنه ای  موضوع تصویب FATF از سوی مجمع را مسکوت گذاشت و  به درخواست دوم رئیس جمهوری دستور داد تا  بررسی کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرافکنی های دولت در این زمینه گفت: مسئولین دولتی همواره فرافکنی و سعی می کنند تقصیر کارهای خود را به گردن دیگران بیندازند.

ذوالنوری گفت: دولت روحانی هفت سال و نیم خروجی به نفع مردم نداشته است. و باید مجلس خود را برای بدست گرفتن قدرت و مدیریت دولت آماده کند تا در راستای منافع مردم تصمیمات مهمی را بگیرد