آخوند پناهیان، با حمله به میزان درک و موقعیت شناسی حسینعلی منتظری کوشید محبوبیت او را خنثی کند

آخوند پناهیان افزود : منتظری با سوادترین فقیه حوزه بود. کسی که بدون حکمت با سواد شود خطرناک است. در روز روشن می‌گویند ولایت فقیه در فقه نیست

آیت الله حسینعلی منتظرى، فردی که قرار بود جانشین خمینی شود، ولی مورد غضب او قرار گرفت و برکنار شد، گفته بود : آنچه مشاهده مى شود حکومت ولایت نظامى است نه ولایت فقیه.

اکنون آخوند علیرضا پناهیان در مذمت منتظری و برای خنثی کردن تمجیدهایی که اخیرا دوباره از شهامت او بیان گردیده، می گوید : اگر کسی حکمت نداشته باشد، اگر قرآن را هم به او یاد بدهیم دستورات دینی را جابجا استفاده می‌کند و اولویت را متوجه نمی‌شود.و مشخص است که حکیم نیز  نخواهد شد و نباید او را راه بدهید . چون هر چه دانش به او بدهید مانند آقای منتظری می‌شود که می‌خواست امام را به قتل برساند.

حسن علی منتظری در اواخر دهه ۱۳۶۰ به دلیل اعتراض ها به قتل ناراضیان در زندان هاى جمهورى اسلامى با حکم آیت الله خمینى، بنیانگذار جمهورى اسلامى، از مقام قائم مقام رهبرى عزل و در خانه اش زندانی شد .

آخوند پناهیان افزود : منتظری با سوادترین فقیه حوزه بود. کسی که بدون حکمت با سواد شود خطرناک است. در روز روشن می‌گویند ولایت فقیه در فقه نیست. به همین دلیل باید توجه کنیم حکمت مشکل را حل می‌کند. نباید تعهد و تخصص را از هم جدا کنیم. وقتی تخصص می‌خواهیم باید توجه کنیم که به غیر از حکیم به تخصص نمی‌رسد.

روحانیون یکی از پایه‌های اساسی حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند اما در این میان برخی از مراجع تقلید و روحانیون شاخص در همه‌پرسی ۵۸ شرکت نکردند و برخی نیز مدت کوتاهی پس از رای دادن پشیمان شده و از اقدامات حکومت ابراز برائت کردند.

آیت‌الله خمینی گفته بود مردم آزادند به جمهوری اسلامی رأی مثبت یا منفی دهند و در عین حال کسانی که رأی منفی دادند را “مشتی ماجراجو و از خدا بی‌خبر” خوانده بود.

یک دیدگاه

  1. پناهیان یک فرد چاپلوس واز همین راه نان می خورد وگرنه مشهور نمی شد روزهای اول که در مجالس سخنرانی می کرد کسی برایش تره خورد نمی کرد .حالا مدنی است که با چاپلوسی از رژیم دیکتاتور سرو وضعش خوب شده

Comments are closed.