آدولف آیشمن که بود و چرا در اسراییل محاکمه و اعدام شد؟گفتگو با آقای منشه امیرکه در دادگاه او حضور داشت

روز نخست ماه ژوئن یادآور روزی در پنجاه و نه سال پیش است که یکی از مهره درشت های حکومت آلمان نازی، پس از یک محاکمه طولانی در دادگاه اورشلیم، به دار مجازات آویخته شد.

این فرد آدولف آیشمن نام داشت که از جانب هیتلر مسئول برنامه ریزی کشتار یهودیان در سراسر اروپا بود و برنامه کشتار میلیون ها یهودی را در این کشورها به اجرا گذاشت.

آیشمن مسئولیت خود در اجرای این جنایات را در دادگاه اورشلیم انکار کرد. ولی اسناد و مدارک و همچنین شهادت عینی افرادی که از بازداشتگاههای مرگ آلمان نازی جان سالم به در برده بودند، دادگاه را متقاعد ساخت که آیشمن مسئول اجرای این دستور شیطانی هیتلر بوده و به آن افتخار می کرده است.

یادآوری سالگرد معدوم سازی این جنایتکار بزرگ و دشمن بشریت، می تواند هشدار و یادآوری برای همه آنانی باشد که اکنون قدرت را به دست دارند و به جنایت علیه مردم سرزمین خود ادامه می دهند و مردمانی از سرزمینی دیگر را به مرگ فرا می خوانند.

لینک گفتگوی آقای فرزام کرباسی با آقای منشه امیر که می تواند آموزنده و عبرت انگیز باشد: