آدینه با آقای منشه امیر:اسرائیل دوباره هشدار می دهد که در برابر اتم ایران ساکت نمی نشیند

برنامه “آدینه با آقای منشه امیر” که با مدیریت خانم نگار نازنین تهیه و پخش می شود، فرصتی است که شماری از مهمترین رویدادهای هفته، در رابطه با ایران، اسرائیل و سرزمین های دیگر در رابطه با این کشور، مورد بررسی و  ارزیابی قرار گیرد. همچنان مسئله برجام مهمترین موضوع روز است. ولی در همان حال، اسرائیل بر شدت ضربات نظامی خود بر سپاه قدس در سوریه می افزاید و در ظرف یک هفته دو فرودگاه مهم سوریه را هدف موشک قرار داده است. در این برنامه پرسیده شده که چگونه روسیه از هنگام آغاز جنگ اوکراین و روابط نظامی و سیاسی و بازرگانی خود با حکومت ایران را گسترش داده و در همان هنگام، دست اسرائیل را کاملا در سوریه باز گذاشته و حتی همکاری های بیشتری بین دو کشور برقرار شده است.

در این برنامه هفتگی، شماری از رویدادهای داخلی ایران نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.