آدینه با آقای منشه امیر:برنامه ای برای بررسی مهمترین رویدادهای هفته.سخنان شهبانو فرح پهلوی/مذاکرات برجامی…

در این برنامه که هر هفته روز جمعه انتشار می یابد، شماری از مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. این مطالب و موضوع ها، اکثر در رابطه با ایران، و اسرائیل، و برخی وقایع بین المللی است که به این دو کشور مربوط می شود. آینده مذاکرات برجام بین ایران و ایالات متحده،سوء قصد به جان سلمان رشدی و مصاحبه شهبانو فرح با یک روزنامه ایتالیایی، از جمله موضوعاتی است که در برنامه امروز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

نسخه کامل برنامه در اختیار شما همراهان گرامی قرار می گیرد.