“آدینه با آقای منشه امیر” برنامه ای برای بررسی برخی از مهمترین رویدادهای هفته

در برنامه “آدینه با آقای منشه امیر” شماری از مهمترین رویدادهایی که به ایران، اسرائیل و کشورهای منطقه و جهان مربوط می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.

در برنامه این هفته، با اجرای خانم نگار نازنین، مطالبی چون سالروز استقلال اسرائیل، یادروز جانباختگان جنگ های دفاعی اسرائیل و شهروندانی که در حملات تروریستی فلسطینی جان خود را از دست داده اند و توقف مذاکرات برجام، سخنان یهود ستیزانه وزیر خارجه روسیه مورد بررسی قرار گرفت. بخش عمده ای از این گفت و گو به رویدادهای داخل ایران و به ویژه گرانی های فزاینده و افسار گسیخته اختصاص داشت که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم