“آدینه با منشه امیر” برنامه ای برای بررسی رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان در هفته ای که گذشت

مذاکرات برجامی، ظاهرا در وین از سر گرفته شده است. ولی این بار نیز با بی اعتمادی کارشناسان روبروست و بعید است که به نتیجه برسد. آقای منشه امیر در برنامه هفتگی خود که به هدف بررسی مهمترین وقایع هفته تهیه شده، همچنان ارزیابی می کند که شخص علی خامنه ای و سپاه پاسداران کوچکترین علاقه ای ندارند که مذاکرات برجامی به نتیجه برسد و تلاش اتمی ایران متوقف و یا کند شود. او می گوید که هدف رژیم ایران از مانورهایی که هجده ماه است ادامه دارد، خریدن وقت و ادامه بدون نظارت فعالیت های اتمی خویش است و کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده بیهوده انتظار می کشند.

نخست وزیر اسرائیل در هفته ای که گذشت به طور غیرمستقیم تایید کرد که اسرائیل دارای قدرت اتمی می باشد. آقای امیر در این رابطه گفت که اسرائیل در نزاع با رژیم ایران وارد بازۀ تازه ای گردیده و آن، هشدارهایی درباره توان نظامی خویش در برابر رژیم ایران است – به این هدف که قدر بازدارندگی ایجاد کند.

در این برنامه، شمار دیگری از رویدادهای مربوط به ایران، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.