آدینه با منشه امیر” برنامه ای برای بررسی رویدادهای مهم هفته، در کنار خانم نگار 

“آدینه با منشه امیر” یک برنامه هفتگی به مدیریت و اجرای خانم نگار نازنین است که در آن، شماری از رویدادهای مهم هفته که به اسرائیل، ایران و منطقه خاورمیانه و جهان مربوط می شود، به شیوه ای دوستانه و خودمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار می می گیرد.

در برنامه این هفته، از جمله این رویدادها مورد بررسی قرار گرفته است: اهمیت دیدار رئیس جمهوری اسرائیل از ترکیه، نتیجه سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو برای کاهش بحران جنگ در اوکراین، چرا اسرائیل نمی تواند به طور کامل در کنار اوکراین بایستد؟ مذاکرات برجامی به کجا خواهد انجامید؟ مذاکرات برجامی در وین به کجا خواهد رسید و چرا روسیه نیز می خواهد چوب لای چرخ بگذارد؟ ابراهیم رئیسی می گوید که سیر کردن شکم مردم ایران یک معجزه است و در همان حال سپاه پاسداران افتخار می کند که موشک جدیدی را به فضا فرستاده است. در همان حال، علی خامنه ای بی آن که به مشکلات مردم ایران کوچکترین اشاره ای کند، اعلام می دارد که همه برنامه های رژیم برای افزایش قدرت نظامی ادامه خواهد یافت و بی اعتمادی به آمریکا همچنان دنبال خواهد شد.

نسخه کامل این برنامه هفتگی در اختیار کاربران قرار دارد.