آذربایجان با دهن کجی دوباره به رژیم ایران، اعلام کرد در دریای خزر رزمایش دیگری برگزار می کند

در یک دهن کجی دیگر به حکومت اسلامی ایران، ارتش آذربایجان اعلام کرد که در آب های دریای خزر به یک رزمایش نظامی دست می زند و این در حالی که حکومت ایران تا کنون بارها به این گونه اقدامات آذربایجان اعتراض کرده است.

این رزمایش در آب هایی برگزار می شود که بخش از آن را ایران متعلق به خود می داند و هنوز توافق نهایی پنج کشور همسایه در دریای خزر، پیرامون مرزهای مشخص آن به توافق نرسیده اند.

دولت آذربایجان در بخشی از آب های دریای خزر به اکتشاف و استخراج نفت پرداخته و تا کنون بارها با مخالفت و حتی تهدید جنگی حکومت ایران روبرو گردیده، ولی هرگز اعتنایی به آن نکرده است.

حکومت ایران در یک ماه اخیر با برگزاری رزمایش محدود سپاه پاسداران و یک هفته پس از آن با رزمایش نیروی زمینی کوشید آذربایجان را بهراساند، ولی نشان دادن زور بازو موجب ارعاب دولت باکو نگردید.

تقسیم بندی حدود آب های ایران و دیگر کشورها در دریای خزر هنوز نهایی نشده و ایران حاضر نیست طرحی را که مورد توافق روسیه و سه همسایه دیگر است بپذیرد و از این رو، تلاش آذربایجان برای حفاری نفت را غیرقانونی تلقی می کند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رژیم ایران امروز (دوشنبه) گفت که ایران قصد بحران با آذربایجان را ندارد، ولی از “زیاده خواهی های آن کشور” جلوگیری خواهد کرد و با تغییرات جغرافیایی کنار نخواهد آمد.

ارتش آذربایجان با کمک فعال ارتش ترکیه، بخشی از قره باغ علیا را به تصرف درآورد و راه عبور رژیم ایران به ارمنستان را زیر کنترل خود در آورد و سپس با ارتش های پاکستان و ترکیه یک رزمایش نظامی انجام داد و هفته پیش نیز مانور نظامی دیگر با شراکت ارتش های ترکیه و آذربایجان در منطقه خودگردان نخجوان انجام گرفت.

با آن که دریای خزر معمولا یک ناحیه آرام و غیرنظامی محسوب می شده، از هنگام استقلال جمهوری های نوپا، همه همسایگان به ایجاد نیروی دریایی در آن آب ها دست زده اند.

وارد آوردن اتهامات به اسرائیل، درباره نقش این کشور در آذربایجان و متهم کردن آن به همکاری جنگی با آن کشور، در برخی رسانه های غیردولتی ایران نیز مورد بی اعتمادی قرار گرفت و از مجموعۀ ارزیابی های داخلی چنین بر می آید که از دیدگاه نرخی تحلیلگران داخل ایران هم، حکومت اسلامی جنگ نظامی و دیپلماتیک با آذربایجان را باخته و به منافع کشور زیان رسانده است.

اکنون باید دید که آیا رژیم قصد دارد به سوی کاهش تشنج و رسیدن به تفاهم با دولت باکو پیش رود و یا آن که به قدرت نمایی علیه آن کشور شیعه ادامه دهد و آذربایجان را بیش از پیش به دامان ترکیه بیاندازد.