آرش آرامش ،عضو حزب دموکرات آمریکا:عملکرد بایدن در مناظره با ترامپ افتضاح بود و باید کنار برود