آرژانتین، به زودی حزب الله لبنان را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می دهد

مقامات دولت آرژانتین گفتند که آن ها قصد دارند حزب الله لبنان را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهند. اکنون سالیان دراز است که مقامات قضایی آرژانتین در پی بررسی این اتهام هستند که حزب الله لبنان به دستور حکومت ایران، عامل انفجار ساختمان کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس بود.

ایالات متحده و چند کشور دیگر، حزب الله را که بازوی عملیاتی نهادهای تروریستی رژیم ایران در کشورهای دیگر و علیه اسرائیل شناخته شده، در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده اند.

منابع خبری بوئنوس آیرس گفتند که فرمان قرار دادن حزب الله در فهرست گروه های ترور، آماده شده و با امضای رئیس جمهوری آن کشور، اجرایی خواهد شد.

حزب الله در کشورهای آمریکای لاتین و از جمله آرژانتین فعالیت گسترده ای دارد. میلیون ها نفر از اهالی کشورهای جنوب آمریکا از کشورهای عرب به آنجا مهاجرت کرده اند و گروه های افراطی اسلامی در سال های اخیر بین آن ها ریشه دوانیده اند.

حزب الله متهم است که در آرژانتین و کشورهای همسایه شبکه های گسترده ای برای توزیع و فروش مواد مخدر دارد.