آزاد شدن چهار گروگان اسراییلی:تازه ترین تحلیل أقای منشه امیر در ایران اینترنشنال

آزادی چند تن از گروگانهای اسرائیلی از دست تروریست های حماس با شادی گسترده مردم در اسراییل و همچنین واکنش های جهانی روبرو گردید.

آقای منشه امیر در چند گفتگوی رسانه ای شرکت کرده و در این باره سخن گفته و عملیات آزادسازی این گروگان ها را دستاوردی بزرگ دانستند.

آقای منشه امیر شب گذشته در مناظره ای که در صدای آمریکا داشتند این عملیات را در حدی دانستند که باید اهل هنر و سینما آن را به فیلم و یک اثر هنری درآورده که همگان از فداکاری ارتش و نیروهای اسرائیلی برای آزادسازی گروگان ها آگاه گردند.

چند گفتگوی آقای منشه امیر بار رسانه های مختلف را در این گزارش برای آگاهی شما همراهان گرامی بازنشر می کنیم:

https://www.youtube.com/live/XilZjYbRCIo

 

https://youtube.com/live/kQgoxZcd4cc