آزار رسانی نوجوانان یهودی افراطی به اهالی فلسطینی در کرانه باختری، افزایش یافته و موجب نگرانی است

تندروها بر این باورند که با تعرض متقابل، می توان از خشونت فلسطینی کاست. در مقابل، جناح دیگر اسرائیل می گوید که نه تنها این گونه عملیات تلافی جویانه بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است

محافل امنیتی اسرائیل نسبت به شدت گرفتن عملیات تعرضی آبادی نشینان یهودی در کرانه باختری علیه همسایگان فلسطینی خود، ابراز نگرانی می کنند. در آماری که امروز (آدینه) در اورشلیم انتشار یافت، آمده است که در یک سال اخیر شمار این گونه تعرض ها پنجاه درصد افزایش یافته و باید برای خنثی کردن آن به اقدامات جدی تری دست زد.

به گفته اهالی فلسطینی، برخی جوانان و نوجوانان اسرائیلی که معمولا به جناح مذهبی تعصب گرا تعلق دارند و “نوجوانان تپه ها” نامیده می شوند، در انتقام جویی از هر ترور فلسطینی علیه اسرائیلیان، وارد روستاهای فلسطینی نشین گردیده به آزار اهالی و یا آسیب رساندن به اتومبیل ها و یا نوشتن شعار روی دیوار ساختمان های عمومی می پردازند.

این نوجوانان، بارها با سربازان ارتش اسرائیل نیز درگیر شده و به جنگ و گریز پرداخته اند. در برخی موارد، این جوانان به پنچر کردن لاستیک های خودروهای نظامی و انتظامی دست زده اند.

حادثه وخیمی که ماه گذشته رخ داد و منجر به کشته شدن یک بانوی فلسطینی گردید، هنگامی بود که چند نوجوان از بلندی تپه ای که کنار یک جاده در کرانه باختری قرار داشت، تخته سنگی را به سوی جاده غلتاندند که به شیشه جلوی یک اتومبیل در حال حرکت اصابت کرد و یک بانو را به قتل رساند.

سرویس امنیت داخلی اسرائیل چندین دانش آموز یک مدرسه مذهبی در کرانه باختری را به بازپرسی فرا خواندند. ولی زیر فشار روحانیون پرنفوذ از جناح راست اسرائیل، ناچار شدند آن ها را در کوتاه ترین مدت آزاد سازند و هم اکنون تنها یک نفر در بازداشت به سر می برد که او نیز حاضر به سخن گفتن و بیان واقعیات نیست.

جناح مذهبی متعصب در اسرائیل تظاهرات پراکنده ای برگزار کرده و خواستار توقف تحقیقات در این زمینه شده بودند. ولی مسلم است که نیروهای انتظامی اسرائیل و نهادهای حقوقی و قضائی به این گونه تظاهرات ترتیب اثر نمی دهند.

تندروها بر این باورند که با تعرض متقابل، می توان از خشونت فلسطینی کاست. در مقابل، جناح دیگر اسرائیل می گوید که نه تنها این گونه عملیات تلافی جویانه بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است، بلکه موجب افزایش ستیز و نفرت خواهد گردید و به این امید که همزیستی مسالمت بین اسرائیلیان و فلسطینی ها امکان پذیر گردد، آسیب می رساند.