آشوب های هفتگی فلسطینی علیه طرح صلح پرزیدنت ترامپ، این بار بسیار محدود بود

اعتراض کنندگان فلسطینیی، به سوی سربازان اسرائیلی سنگ و بطری آتشزا پرتاب می کردند، ولی شمار آن ها، این بار بسیار کمتر از پیش بود

آشوب های روز گذشته (آدینه) در کرانه باختری و نواحی فلسطینی نشین، کمتر از آن دامنه ای بود که پیشتر ارزیابی شده بود و احتمال دارد که علت آن بدی وضع هوا و بارش باران بوده و یا آن که سازمان های تروریستی در بسیج کردن مردم برای انجام تظاهرات و به راه انداختن اغتشاشات علیه طرح صلح پرزیدنت ترامپ، موفقیت چندانی نداشتند.

در جریان یک رشته از تظاهرات در نزدیکی شهر فلسطینی نشین طول کارم که در نزدیکی مرکز اسرائیل قرار دارد، یک نوجوان چند بطری آتشزا به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب کرد که به ناچار هدف گلوله قرار گرفت و از پای در آمد.

سازمان های ترور فلسطینی که اکثر آن ها تحت حمایت رژیم ایران قرار دارند، امروز و روزهای پیش به تهدیدات جنگی ادامه دادند و از جمله ادعا کردند که اسرائیل را به زانو در خواهند آورد و آمریکا را شکست خواهند داد.

امروز (شنبه) نیز هوا در این ناحیه همچنان بارانی و با طوفان همراه است، ولی این ارزیابی نیز بعید نیست که با بهتر شدن وضع هوا، آشوب از سر گرفته شود.

در یک هفته گذشته مجموعا چندین مورد تعرض نسبت به اسرائیل رخ داد که در جریان عملیات دفاعی نیروهای اسرائیلی چهار تن از شرکت کنندگان فلسطینی در آشوب ها هلاک شدند.

در جریان آشوب هایی که فلسطینیان در نزدیکی شهر نابلس در مرکز کرانه باختری به راه انداختند و دو دختر سرباز اسرائیلی به طور سطحی زخمی شدند و در محل مورد پانسمان قرار گرفتند.

در خط مرزی غزه با اسرائیل نیز شمار شرکت کنندگان در آشوب های هفتگی بسیار کم بود. در حالی که در گذشته، هر هفته هزاران نفر در این تظاهرات حاضر می شدند، شمار شرکت کنندگان در اغتشاشات دیروز از صد نفر نیز فراتر نمی رفت.