آقای بیژن کیان: «پایه های رژیم آینده ایران، پس از فروپاشی حکومت کنونی، باید آماده باشد»

در سومین بخش از رشته برنامه هایی که هدف آن مشخص ساختن گزینه ها و امکانات برای گزینش رژیمی برای آینده ایران باشیم که همه انتظارات را تامین کند و به اساسی ترین نیازهای کشور پاسخگو باشد، آقای بیژن کیان تلاشگر سیاسی مقیم ایالات متحده گفت که باید همه مقدمات برپایی رژیم آینده ایران، پیش از فروپاشی حکومت کنونی مشخص و آماده شود تا خلاء سیاسی به وجود نیاید و ایران آینده دچار هرج و مرج نگردد.

آقای کیان در پاسخ به پرسش های آقای منشه امیر در این برنامه گفت که فرم و شکل سیاسی حکومت  آینده ایران می تواند پادشاهی مشروطه و یا جمهوری باشد، ولی آنچه مهم است تامین همه حقوق مردم ایران و برقراری مردم سالاری واقعی است.

آقای کیان گفت که ممکن است فردا دیر باشد و با توجه به آن که فروپاشی حکومت ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد، از هم اکنون باید پایه های حکومت آینده ایران را برنامه ریزی کرد تا خلاء حکومتی به وجود نیاید و هرج و مرج حاکم نشود.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد: