آلمان از افزایش گرایش‌های راست در بین سربازان خود نگران است

سرویس اطلاعاتی دولت آلمان از افزایش گرایش های راست گرایانه در ارتش آن کشور، که احساسات ضد یهودی را نیز به دنبال می آورد ابراز نگرانی کرد. این نگرانی چند روز پس از تصویب قانونی در پارلمان آلمان بود که به موجب آن یک ناطر ویژه تعیین می شود که هدف او باید مبارزه با یهودستیزی در آلمان و نمادهای آن باشد.

با گذشته ۷۳ سال از پایان جنگ جهانی دوم که آلمان هیتلری به وخیم ترین جنایات علیه بشریت دست زد، سرویس اطلاعاتی آلمان اکنون ابراز نگرانی می کند که گرایش های نژادپرستانه و تعصب گرایانه در ارتش آلمان رو به افزایش است.

آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که فعالیت های نئونازی و ابراز طرفداری از آلمان هیتلری و همچنین انکار هولوکاست را ممنوع ساخته، زیرا بیم دارد که نازیسم دوباره در آن کشور سر بلند کند و موجب وقوع جنایات بیشتری شود.

طرح تعیین ناظر برای جلوگیری از افزایش موج یهودستیزی در ۱۸ ژانویه (یازده روز پیش) در پارلمان آلمان به تصویب رسید.

تصویب این قانون پس از آن بود که ماه گذشته شماری از پناهجویان عرب و مسلمان در آلمان، در تظاهراتی پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند و علیه این کشور شعار دادندو این تظاهرات در واکنش به تصمیم پرزیدنت ترامپ در رابطه با اورشلیم برگزار شد.

مقامات آلمانی آتش زدن پرچم اسرائیل را به شدت نکوهش کردند و آن را نوعی یهودستیزی دانستند.

پس از آن یک سیاستمدار آلمانی خواستار شد که یکی از شرائط پذیرفتن پناهجویان، باید دیدار از اردوگاه مرگ آشوویتس در لهستان باشد تا آن ها به چشم خود ببینند که یهودستیزی ممکن است چه فجایعی به دنبال آورد. این سیاستمدار پیشنهاد کرده بود که حتی خود مردم آلمان نیز باید به دیدن آشوویتس بروند تا جنایات پدران خویش را به چشم خود ببینند.

در سال های اخیر، در آلمان نیز همانند برخی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، گرایش های راست گرایانه افزایش یافته که گرچه ظاهرا علیه مهاجران و به دفاع از “اروپای ناب و خالص” بیان می شود، ولی با گرایش های ضد یهودی نیز همراه است.

رئیس انجمن مرکزی یهودیان آلمان، از تصمیم پارلمان آن کشور برای تعیین ناظر مبارزه با یهودستیزی حسن استقبال کرد و اقدام دولت آلمان را یک گام مفید و موثر دانست.

در عین حال، یک پژوهشگر معروف به نام پروفسور وولفسون گفت: اشتباه است اگر تصور کنیم که با تعیین یک ناظر مبارزه با یهود ستیزی، می توان با سنتی که سه هزار سال پیشینه دارد، به طور کامل مبارزه کرد.

سرپرست امور حقوق بشر در اتحادیه اروپا، در آخرین گزارش خود نوشته بود که گرایش های یهودستیزانه در اروپا، در یک سال گذشته رو به رشد بوده است.