آلمان با تاخیر چند ماهه، در رابطه با جاسوس محکوم شده، به حکومت ایران اعتراض کرد

با آن که حکومت ایران هنوز به طور رسمی به دولت آلمان در مورد شکایت علیه آخوند شاهرودی اعتراض نکرده، ولی مساله دیگری که در روابط دو کشور روی داده، ممکن است موجب اصطکاک بین دو کشور شود و آن اعتراض رسمی آلمان به حکومت ایران به خاطر فعالیت های جاسوسی در آن کشور است.

نام جاسوس ایرانی مورد اعتراض، سید مصطفی ح. اعلام گردید که زاده پاکستان است که محاکمه او پیشتر برگزار شده و دادگاه او را مقصر شناخته بود.

در حکم دادگاه آلمان آمده است که این مامور جاسوسی حکومت ایران از فرماندهان سپاه قدس دستور گرفته بود که در مورد زندگی خصوصی یک شخصیت سیاسی آلمانی به نام “راین هُلد رُبه” اطلاعات محرمانه تهیه کند. رُبه در گذشته رئیس انجمن دوستی آلمان و اسرائیل بوده و در حزب سوسیال دموکرات آلمان فعالیت می کرده است.

پس از آن که دادگاه برلین این فرد را مجرم شناخت و حکوم او را صادر کرد، وزارت خارجه آلمان سفیر رژیم ایران در برلین علی ماجدی را فرا خواند تا اعتراض رسمی دولت آلمان را به وی ارائه دهد. سفیر ایران سه هفته پیش به وزارت خارجه آلمان احضار گردید، ولی به عللی که هنوز مشخص نیست، خیر آن روز گذشته (سه شنبه) علنی شد.

وزارت خارجه آلمان در نامه کتبی که به راین هُلد رُبه فرستاده شد، نوشته است: «به سفیر حکومت ایران تذکر داده شد که با نقض قوانین آن کشور کنار نمی آید و این گونه رفتارها بر مناسبات دو کشور پیامدهای منفی خواهد داشت».

رسانه های آلمانی نوشتند که این فرد پاکستانی زاده، به ماموریت از جانب حکومت ایران، علیه یک شهروند فرانسوی – اسرائیلی نیز که استاد دانشگاه بوده جاسوسی می کرده است.