آلمان می کوشد با شیوه های جدید با یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی مبارزه کند

اردوگاه مرگ نازی

دولت آلمان در تلاش برای مبارزه با یهود ستیزی و جلوگیری از افزایش گرایش های ضد اسرائیلی، قصد دارد از افرادی که تقاضای پناهندگی می کنند بخواهد که از اردوگاه مرگ آشوویتس نیز دیدن کنند تا با چشمان خود ببینند که چه جنایاتی علیه یهودیان صورت گرفته و یهود ستیزی ممکن است چه عواقب شومی داشته باشد.

در یک سال گذشته حدود یک میلیون نفر مهاجر در آلمان پذیرفته شده اند که اکثر آن ها از کشورهای اسلامی هستند و سنت یهود ستیزی را با خود به همراه آورده اند.

حزب اکثریت آلمان نیز قصد دارد قانونی را از تصویب پارلمان بگذراند که به موجب آن اگر پناهنده ای به جرم یهود ستیزی و یا اقدامات ضد اسرائیلی در دادگاه محکوم شود، از آن کشور اخراج خواهد شد.

اردوگاه مرگ آشوویتس که در لهستان قرار دارد محلی است که آلمان نازی یک و نیم میلیون نفر را در آن جا به قتل رساند که حدود یک میلیون تن از آنان یهودی بودند.

هرسال میلیون ها نفر انسان از سراسر جهان از این اردوگاه دیدن می کنند و آثاری از جنایات نازی ها را به چشم می بینند.

یکی از مشاوران ارشد دولت آلمان به نام خانم زاوزان شبلی به روزنامه بیلد گفت که پیشنهاد کرده نه تنها پناهجویان، بلکه همه شهروندان آلمانی موظف شوند از آشوویتس دیدن کنند و از تاریخ درس عبرت بگیرند.

خانم شِبلی که این پیشنهاد را مطرح کرده، خود فرزند یک مرد مهاجر فلسطینی است که می گوید بسیار مهم است که مهاجران کشورهای اسلامی نیز از این اردوگاه دیدن کنند.

شورای مرکزی یهودیان آلمان از این پیشنهاد استقبال کرد. ولی یک عضو حزب چپ های آلمان گفت که اگر بازدید اجباری باشد، ممکن است علاقمندی برخی از افراد که مایل به آن نیستند، کاهش یابد.