آمار رسمی: ۵۱ هزار کودک با مرگ والدین به علت کورونا، یتیم شده اند.حکومت برای نجات آن ها چه می کند؟

افشاگری سازمان بهزیستی ایران، دایر بر این که ۵۱ هزار کودک ایرانی که پدر و مادر خود را در جریان کورونا از دست داده اند، اکنون در بدترین شرائط زندگی می کنند، در رسانه های فارسی زبان در داخل و خارج ایران بازتاب گسترده ای داشت.

سازمان بهزیستی گفت که والدین این کودکان به علت ابتلا به کورونا جان خود را از دست دادند و فرزندان آنان یتیم شده اند و کسی نیست که آنان را زیر سرپرستی خود بگیرد.

آشنایان امور می گویند: گرچه تعداد واقعی این یتیمان بسیار بیشتر از آماری است که اعلام شده، و بی تردید، بسیاری از این موارد به آگاهی آن سازمان نرسیده، ولی همین رقم نیز تکان دهنده است و نشان می دهد علی خامنه که دیگران را “کودک کش” لقب داده، کوچکترین گامی برای کمک به این کودکان برنداشته است.

یکی از کاربران ایرانی در پیامی نوشت: «نمایندگان مجلس از مسئله اونیفورم دختران ورزشکار ایرانی به خشم درآمدند و نطق های آتشین علیه آن داشتند، ولی هیچ یک از این افرادی که ظاهرا نمایندگان مردم در مجلس هستند، به واقعیت تلخ زندگی این یتیمان نپرداخت و از دولت نخواست به آن ها توجه کند.

البته در گزارشی که چندی پیش از جانب دانشگاه آکسفورد بریتانیا انتشار یافت، از جمله آمده بود که شمار کودکانی که به علت از دست دادن والدین خویش در نتیجه کورونا یتیم شده اند، از یک میلیون و پانصد هزار نفر فراتر است، ولی شیوه سرپرستی از این کودکان در حکومت ایران، در پائین ترین سطح قرار دارد.

این نگرانی عمیق وجود دارد که اگر حکومت به نجات این کودکان برنیاید، این افراد نیز به زودی به خیل “کودکان خیابانی” در تهران و دیگر شهرهای کشور خواهند پیوست که سرپناهی ندارند و برای تامین معاش، به زباله گردی می پردازند و یا طعمه منحرفان جنسی قرار می گیرند.

بی تردید، همه موارد یتیم شدن کودکان به آگاهی سازمان بهزیستی نرسیده است و همچنین معلوم نیست که این نهاد حکومتی از کدام امکانات مالی و مدیریتی برخوردار است که بتواند این درد جانکاه را درمان کند!