آمریکاییان ابراز خوش بینی می کنند، ولی نخست وزیر سودان می گوید که فعلا با اسرائیل رابطه برقرار نمی شود

در همان حال که وزیر خارجه ایالات متحده و دیگر مقامات ارشد آمریکایی ابراز خوش بینی می کنند که سودان در آینده نزدیک روابط خود با اسرائیل را به صورت عادی درخواهد آورد، نخست وزیر سودان گفت که دولت کنونی یک دولت موقت است که حق ندارد به اتخاذ تصمیمات کلیدی بپردازد و بهتر است امر صلح با اسرائیل به دولت آینده پس از تثبیت اوضاع سیاسی در آن کشور سپرده شود.

این سخنان را نخست وزیر سودان عبدالله حمدوک در دیدار با پمپئو بیان داشت. ولی این پاسخ از جانب وزیر خارجه آمریکا قانع کننده تلقی نشد و پومپئو گفت که دیدگاه رئیس شورای موقت حکومتی در سودان نیز برای او مهم است.

برای دولت کنونی سودان، حذف شدن از فهرست حکومت های تروریست پرور یک امر مهم است، زیرا بدون آن سودان نخواهد توانست به جامعه جهانی بازگردد و اقتصاد خود را سروسامان بخشد.

دوران چند ساله همکاری سودان با حکومت اسلامی ایران در ترویج ترور، برای آن کشور پیامدهای مصیبت باری به دنبال داشت که یکی از عوامل وقوع کودتای نظامی و برانداختن حکومت عمر البشیر بود.

سودان در سال های گذشته با هرح و مرج و جنگ داخلی روبرو بود که به تجزیه بخش جنوبی با جمعیت مسیحی و بت پرست با بخش شمالی گردید که اکثر ساکنان آن مسلمان هستند.

برایان هوک سرپرست نظارت بر تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران و همچنین خانم مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته (سه شنبه) ابراز خوش بینی کرده بودند که در هفته های آینده رویدادهای خوشحال کننده ای در سودان رخ خواهد داد. آن ها منظور خود را روشن نساخته بودند.