آمریکا از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار تحقیق درباره افشاگری اتمی نتانیاهو در مورد ایران شد

نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی، از انبار بزرگی در حومه تهران نام برد که در آن مواد رادیو اکتیو نگاهداری می شده است

ایالات متحده از آژانس بین المللی انرژی اتم خواستار گردید افشاگری های نخست وزیر اسرائیل را مورد بازرسی قرار دهد و نتایج آن را به جهانیان اعلام کند.

نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی، از انبار بزرگی در حومه تهران نام برد که در آن مواد رادیو اکتیو نگاهداری می شده است. آشنایان امور می گویند که گرچه این اقدام حکومت ایران به تعهدات آن در چارچوب برجام ارتباطی ندارد، ولی یکی از اموری است که باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و نمی توان به آن بی اعتنا بود.

تا کنون هیچ یک از مقامات رسمی آژانس بین المللی و یا کشورهای اروپایی نسبت به این افشاگری واکنشی نشان نداده اند.

نتانیاهو در نطق خود گفته بود که سال گذشته نیز، پس از انتقال یکصد هزار سند در مورد فعالیت های اتمی رژیم ایران به اورشلیم، هیچ یک از مقامات ارشد آژانس بین المللی، آن ها را مورد بررسی قرار نداده است.

از دیدگاه اسرائیل، این اسناد ثابت می کند که رژیم ایران قصد تولید بمب هسته ای داشته و هنوز از این خواسته صرفنظر نکرده است.

به گفته آگاهان، حتی اگر ذخیره کردن مواد رادیو اکتیو در انباری در حومه تهران، نشان نقض تعهدات رژیم ایران در چارچوب برجام نباشد، ولی در هر حال، رژیم ایران وجود این انبار را از آژانس پنهان نگاه داشته است و این در حالی که تعهد دارد با شفافیت عمل کند.

یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده اعلام داشت که آژانس بین المللی وظیفه دارد بازرسی دقیقی به عم آورد که آیا رژیم ایران دارای چه نوع فعالیت های اتمی اعلام نشده می باشد.

طبق معاهده ان پی تی، که ایران نیز در دوران شاه فقید به عضویت آن درآمد، و حکومت اسلامی ایران نیز وظیفه دارد به آن مقید باشد، هرگونه فعالیت اتمی خود را به آگاهی آژانس بین المللی برساند.

گفتنی است که حکومت ایران مدت هشت سال پروژه های اتمی خود را مخفی نگاه داشته و خبری درباره آن در اختیار آژانس بین المللی قرار نداده یود.