با کمک اطلاعاتی اسرائیل، آمریکا قصد دارد خرابکاری در چهار کشتی تجاری را به شورای امنیت بکشاند و رژیم ایران را رسما متهم سازد

آمریکا قصد دارد خرابکاری در چهار کشتی را به شورای امنیت بکشاند و رژیم ایران را رسما متهم سازد. اسرائیل کمک کرد

پس از ده روز سکوت از جانب ایالات متحده، پیرامون این پرسش که چه کسانی پشت سر خرابکاری در چهار کشتی بازرگانی در نزدیکی بندر فُجِیره در امارات عربی متحده بودند، وزیر خارجه آمریکا بالاخره سکوت را شکست و پریروز (یکشنبه) تائید کرد که این خرابکاری توسط ماموران حکومت اسلامی ایران صورت گرفته و هدف آن ایجاد بحرانی بوده که موجب افزایش بهای نفت در بازار جهانی شود و ایالات متحده را در تنگنا قرار دهد.

اکنون رسانه های خبری اسرائیلی می نویسند که این اطلاعات را سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) در اختیار ایالات متحده قرارداد و سرویس امنیت خارجی آمریکا (سی آی ای) پس از بررسی هایی که به طور مستقل انجام داد، به درستی اطلاعات اسرائیل پی برد و بالاخره این اتهامات را علنی ساخت.

رسانه ها نوشتند که اکنون ایالات متحده قصد دارد این ماجرا را به شورای امنیت بکشاند و موجب صدور قطعنامه ای در محکومیت حکومت ایران شود.

عربستان سعودی نیز در روزهای گذشته مسؤولیت این خرابکاری را متوجه رژیم ایران دانسته بود. ایالات متحده در هفته نخست پس از وقوع خرابکاری، از موضع گیری در این زمینه خودداری ورزیده بود.

محمد جواد ظریف اخیرا ادعا کرده بود که دولت اسرائیل به شیوه های مختلف می کوشد ایالات متحده را به جنگ با حکومت اسلامی ایران بکشاند.

منابع نظامی اسرائیل در عین حال که گفتند تردیدی وجود ندارد که رژیم ایران پشت سر این خرابکاری بوده است، افزودند که این عملیات توسط یک واحد از تکاوران نیروی دریایی ایران صورت گرفته و بسیار موفقیت آمیز و قابل تحسین بوده است.

حکومت ایران ادعا کرده که از این ماجرا اطلاعی نداشته و خواهان تحقیق کامل و جامع درباره آن است. حتی در یک مورد، رژیم ایران ادعا کرد که عربستان سعودی عامل این خرابکاری بوده تا ایالات متحده را علیه حکومت ایران، هرچه بیشتر تحریک کند.