آمریکا ویزای ورود برخی مقامات سعودی را به آن کشور لغو کرد

پیشتر پرزیدنت ترامپ  اعلام کرده بود که اگر معلوم شود که مقامات عربستان سعودی در قتل جمال خاشکچی دست داشته اند از طرف دولت آمریکا مورد تحریم و مجازات قرار خواهند گرفت

ایالات متحده اقدام به لغو ویزای ورود به آمریکا و اعمال تحریم علیه برخی مقامات سعودی که در سرویس های اطلاعاتی این کشور فعالیت دارند و برخی اعضای خانواده سلطنتی و افرادی که در وزارتخانه ها فعال هستند و ضن آن میرود که در قتل جمال خاشکچی دست داشته‌اند کرده است.

پیشتر پرزیدنت ترامپ  اعلام کرده بود که اگر معلوم شود که مقامات عربستان سعودی در قتل جمال خاشکچی دست داشته اند از طرف دولت آمریکا مورد تحریم و مجازات قرار خواهند گرفت.

در عین حال پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بود که نمی‌خواهد روابط سیاسی و اقتصادی و سرمایه گذاری های این کشور و معاملات و معاملات نظامی که آمریکا  با دولت عربستان سعودی دارد را بر هم بزند اما می‌خواهد که شفاف شود که چه کسی یا کسانی آمرین و عاملین قتل جمال خاشقچی در سفارت این کشور در استانبول ترکیه بودند.