آنگلا مرکل: همه مردم باید واکسینه شوند

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد خواهان دستیابی هر چه سریع‌تر کشورهای فقیر به واکسن کرونا شد. او با هرگونه ملی‌گرایی و حق تقدم جغرافیایی در فرآیند مصون‌سازی علیه پاندمی مخالفت کرد.

خانم مرکل  از طرح سازمان جهانی بهداشت برای تعیین سهمیه واکسن در دنیا (کوواکس) استقبال کرد و گفت: «موضوع بر سر تقسیم عادلانه واکسن است نه پول.»

وی افزود: هر کاری بتوانیم خواهیم کرد تا توزیع واکسن سرعت بیشتری یابد..

او پرسش محوری را این دانست که واکسن به دست چه کسانی خواهد رسید، از چه نوع خواهد بود و زمان تزریق آن کی خواهد بود.

بحران کرونا و برون‌رفت از این بحران موضوع محوری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱ است. قدرتمندترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی جهان در نشست امسال حول همین دستور به  رایزنی خواهند پرداخت.

خانم مرکل  ساخت واکسن‌های مختلف در یک سال پس از پاندمی را امیدوارکننده خواند اما اذعان کرد که میزان تولید جوابگوی نیازها نیست. او در عین حال گفت که راه مقابله با همه‌گیری، واکسن است ولو این راه طولانی و دشوار باشد.

خانم مرکل  خواهان همکاری فشرده‌تر با آمریکا برای مواجهه با پاندمی کرونا شد و افزود: «اکنون وقت همه‌‌جانبه‌گرایی است… تعیین تقدم جغرافیایی کمکی به حل مسئله نیست.»

او  با اشاره به اهداف توسعه سازمان ملل و لزوم پیگیری این اهداف، کشورهای صنعتی را خطاب قرار داد و خطر بزرگ در شرایط همه‌گیری کرونا را “تمرکز روی خود” خواند.

صدراعظم آلمان تاکید کرد که در شرایط موجود، نباید چشم‌انداز توسعه و عمران را به فراموشی سپرد. او با یادآوری اهداف آلمان و اروپا گفت: «ما برای همکاری‌های عمرانی صرفه‌جویی نخواهیم کرد بلکه حتی گامی به جلو برمی‌داریم.»

دستور کار مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ در داووس سوییس تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست‌محیطی بود