یک دیدگاه

  1. مردم ایران چوب حماقتهای خرافی و فریب وعده های توخالی شیادان حکومت خودرا خوردند و نتنها خود بلکه تمام دنیا رابدبخت کردند و هیچ راه نجاتی برای ایران و جهان وجود ندارد زیرا افراد بافهم و همشیار در راس کشورهای دنیا وجود ندارد و ترامپ تنها نمونه قابل تحسین است که مخالفان دموکرات با کارشکنی و همدستی با دشمنان امریکا سبب عقب نشینی وی شده اند

Comments are closed.