آژانس بین المللی، از همکاری نسبی رژیم ایران درباره انبار مواد رادیو اکتیو در تورقوز آباد خشنود است

در همان حال که رهبران حکومت ایران از ادامه خروج گام به گام از توافق اتمی موسوم به “برجام” سخن می گویند، مقامات آژانس بین المللی انرژی اتم می گویند که همکاری ایران با بازرسان، برای بررسی برخی مطالب مربوط به فعالیت های اتمی رژیم، به خوبی جریان دارد.

مقامات آژانس گفتند که یکی از موضوع های مورد رسیدگی، فعالیت های رادیواکتیو در انباری در تورقوز آباد در جنوب تهران است که سال گذشته توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل افشاگری شد. آژانس بین المللی چندین ماه نسبت به این افشاگری سکوت کرد و در همان حال به تماس های محرمانه با حکومت ایران دست زد تا بتواند ترتیب بازرسی از این مکان و بررسی میزان درستی اتهامات نخست وزیر اسرائیل را بدهد.

اکنون کُرنِل فروتسا رئیس موقت آژانس بین المللی به طور نسبی از همکاری رژیم ایران برای انجام این بازرسی ابراز رضایت می کند.

منابع اطلاعاتی اسرائیل پیشتر گفته بودند که کوتاه مدتی پس از افشاگری نتانیاهو در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مقامات رژیم ایران به پاکسازی انبار رادیو اکتیو در تورقوز آباد پرداختند، ولی بالاخره به بازرسان اجازه دادند از آن نقطه دیدن کنند. آثار رادیواکتیو که از نگهداری اورانیوم غنی شده ناشی می گردد، هرگز قابل پاک کردن نیست.

کرنل فروتسا رئیس موقت آژانس بین المللی انرژی اتم در ارزیابی خود نگفته است که همکاری رژیم ایران برای انجام این بازرسی کامل است، ولی روی هم رفته از ابعاد آن ابراز رضایت کرده است.

مقامات آژانس می گویند که رژیم ایران به درخواست آنان، درباره منشاء اورانیوم در انبار تورقوز آباد توضیحاتی داده است، ولی هنوز این توضیحات به صورت کامل و قانع کننده ارائه نشده است. در هر حال، ثابت شد که اطلاعات افشا شده از جانب اسرائیل دقیق و موثق بوده است و از منابع خوب خبری این کشور در ایران حکایت دارد.

در هر حال، دیپلمات های غربی می گویند که غلظت اورانیوم به دست آمده در انبار تورقوز آباد در حدی نبوده که با آن بتوان بمب اتمی ساخت.