آگاهان: ادعای روحانی که “از یکشنبه می توانیم با هر کشوری که مایل باشیم، معامله اسلحه کنیم، بی پشتوانه است

آگاهان سیاسی سخنان آخوند حسن روحانی در مورد دستاورد دولت او در به پایان رساندن تحریم تسلیحاتی و آغاز خرید و فروش آزاد اسلحه، یک ترفند میان تهی می دانند که حتی ممکن است از ناآگاهی او ناشی می شود و یا آن که وی تصور می کند که مردم ایران و محافل سیاسی قدرت قضاوت ندارند.

روحانی در نشست روز گذشته هیات دولت، ادعا کرده گفت که از روز یکشنبه، رژیم ایران اجازه خواهد داشت از هر کشوری که مایل باشد اسلحه بخرد، و به هر کشوری که اراده کند جنگ افزار بفروشد. این سخنان روحانی را می شنویم

بدین سان، حسن روحانی موفقیت پایان گیری تحریم های تسلیحاتی را ه دولت خود نسبت می دهد، که آن را “دولت تدبیر و امید” می خواند – و این درحالی که قطعنامه برقراری تحریم های تسلیحاتی چند سال پیش از آغاز ریاست جمهوری روحانی به تصویب رسید و از پیش، در آن تاکید شده بود که دو ماه و نیم مانده به پایان سال مسیحی جاری خود به خود باطل می شود. بنابراین، نه آغاز تحریم ها ارتباطی به دولت حسن روحانی داشته و نه پایان آن – و این ادعا که او پایان تحریم ها را یک دستاورد درخشان دولت تدبیر و امید معرفی می کند، ترفندی فریبکارانه است.

کارشناسان امور همچنین می گویند که ادعای روحانی نیز که گفت “از روز یکشنبه آینده، از هر کشوری که بخواهیم، می توانیم اسلحه بخریم” کاملا بی اساس است. زیرا با توجه به اخطار های ایالات متحده، هیچ کشور اروپایی از بیم مجازات های آمریکایی، حاضر به فروش چنگ افزار به رژیم ایران نخواهد بود و دو کشور چین و روسیه نیز، که در شرایط امروز حتی از خرید نفت و کالای حکومت ایران خودداری می کنند تا مبادا مشمول تحریم های آمریکایی شوند، جرات فروش اسلحه ایران را نخواهند داشت. تنها، حکومت کمونیستی کره شمالی می ماند که بزرگترین منبع خرید اسلحه و به ویژه موشک از جانب حکومت ایران است، که آن هم دارای تکنولوژی عقب مانده می باشد.

در مورد این ادعای حسن روحانی، که گفت “از یکشنبه، به هر کشوری که بخواهیم، اسلحه خواهیم فروخت”، آگاهان می گویند که سایه تحریم های آمریکایی بر سر چنین معاملاتی نیز سنگینی خواهد کرد و کمتر کشوری حاضر به خرید جنگ افزارهای حکومت ایران خواهد شد که دارای کیفیت پایینی است و خرید آن هم، مجازات های آمریکایی را علیه خریداران به دنبال خواهد داشت.