آیا آنگونه که عربستان می گوید، اسرائیل و قطر روابط کامل سیاسی دارند؟

یک تارنمای خبری عربستان سعودی فاش ساخت که یکی از شخصیت های ارشد امیرنشین قطر تا کنون بیست بار از اسرائیل دیدن کرده و در واقع بین دو کشور مناسبات عادی برقرار است.

وبسایت آلعربیه در ادامه این گزارش نوشت که شخصیت قطری، دیپلماتی به نام محمد العِمادی می باشد که در سفر اخیر به غزه، فلسطینی ها با پرتاب لنگه کفش از او استقبال کردند.

هنوز میزان درستی این گزارش مشخص نیست، زیرا عربستان سعودی از سال گذشته به شدت با قطر درگیر شده است. این کشاکش موجب گردید که قطر از ابعاد حمایت خود از تروریسم اسلامی و فلسطینی بکاهد، ولی همچنان با حماس همکاری نزدیک دارد.

علیرغم این سیاست قطر، سران آن امیرنشین با اسرائیل نیز همکاری هایی دارند که ابعاد آن مشخص نیست، ولی به احتمال زیاد یک دفتر نمایندگی بازرگانی و اقتصادی اسرائیل در دوحه فعالیت نسبتا آشکار دارد.

به نوشتۀ وبسایت العربیه، محمد العِمادی شخصیت  قطری به میزبانان خود در غزه گفته است که کمک های مالی غطر به فلسطینی ها به هدف پیشبرد صلح با اسرائیل و کاستن از مشکلات زندگی مردم آن سرزمین است.

 

یک دیدگاه

  1. قطربعنوان پل مابین شیعه و سنی با اسرائیل بیشرین گفتگوها و مجادلات دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی را دارد و یا درحال و هوای پل سازی است و قطعاً دور از انتظار از تارنماهای عربستان سعودی در اشاعه کردن اخبار نیست

Comments are closed.