آیا اسرائیل “ایران هراسی” می کند و خواهان ادامه رژیم ستمگر در ایران است؟ پاسخ های آقای منشه امیر به این ادعاها

«اسرائیل به یک ایران هراسی گسترده دست زده و موجب انزوای ملت ایران می شود و نسبت به برنامه های اتمی رژیم ایران اغراق می کند. ایران تا کنون هرگز گلوله ای به سوی اسرائیل شلیک نکرده و این ادعا که ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد درست نیست. اسرائیل خواهان بقای رژیم کنونی در ایران است و از قبل آن سود بسیار می برد و از این رو از خواسته های ملت ایران جانبداری نمی کند». این بخشی از عقاید بیان شده از جانب فردی آشنا به امور ایران به نام محمد حیدری است که در یک گفت و شنود تلویزیونی در برنامه آقای جمشید چالنگی در برنامه “تفسیر خبر” از تلویزیون “ایران فردا” پخش شد.

آقای منشه امیر در پاسخ به این ادعاها یادآور شد که خود رژیم ایران است که از روز نخست به عملیات تعرضی دست زد و به اجرای برنامه های اتمی و موشکی پرداخت و مرتبا موشک می سازد و آخرین آن را “خیبر شکن” نام می گذارد که منظور نابودی یهودیان در صدر اسلام در ناحیه “خیبر” بود. این هراس را اسرائیل به وجود نیاورده بلکه خود رژیم ایران است که خواهان برانداختن همه حکومت های کنونی در خاورمیانه و نابودی اسرائیل است. همین رژیم است که نه تنها به ساخت انواع موشک ها دست زده، بلکه با تلاش بسیار به برنامه های اتمی خود نیز ادامه می دهد. با توجه به این امور، خود رژیم ایران که با عملیات تعرضی موجب ایجاد وحشت در منطقه و جهان می شود.

آقای امیر در پاسخ به این ادعا که تهدیدهای رژیم ایران علیه موجودیت اسرائیل، یک امر نمادین است و رژیم ایران تا کنون حتی یک گلوله هم به سوی اسرائیل شلیک نکرده، یا آور شد که حزب الله لبنان بارها هزاران موشک بسوی اسرائیل شلیک کرده و هشدار داده که کوره اتمی دیمونا را با موشک نابود می کند. همچنین حماس و جهاد اسلامی فلسطین از خاک غزه ده ها هزار موشک به سوی نواحی مسکونی اسرائیل شلیک کرده اند که مردم این کشور را بکشند. آیا این موشک ها از جانب رژیم ایران نبوده که در اختیار این مزدوران نیابتی قرار گرفته است؟

در پاسخ به این ادعای آقای محمد حیدری که اسرائیل خواهان بقای رژیم ایران است تا کشورهای عرب را به سوی خود بکشد، یادآور شد که روند صلح کشورهای عرب با اسرائیل از مدتها پیش از به قدرت رسیدن خمینی آغاز شد و مصر که بزرگترین کشور عربی است سه ماه پیش از به روی کار آمدن خمینی بود که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد. آقای امیر توضیح داد که البته درست است که تهدیدهای رژیم ایران علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از عوامل روی آوردن آن کشورها به سوی اسرائیل بوده، ولی روند صلح با اسرائیل عوامل ریشه ای دیگر نیز دارد.

آقای امیر یادآور شد که کشورهای عرب به این نتیجه رسیده اند که ادامه ستیز با اسرائیل یک شیوه بیهوده است و آن ها باید به فکر منافع خویش باشند . همچنین، این کشورها از ادامه حمایت از فلسطینیان و گروه های ترور وابسته به آن ها خسته شده اند و دستگاه رهبری فلسطینیان نیز دچار انشقاق و شکاف شده و دنیا، عملیات تروریستی را به هر بهانه ای که باشد نکوهش می کند.

مصاحبه آقای جمشید چالنگی با آقایان محمد حیدری و منشه امیر در اختیار کاربران قرار دارد: