آیا اسرائیل با استفاده از حمله روسیه به اوکراین، تاسیسات اتمی ایران را هدف قرار خواهد داد؟

آیا اسرائیل ممکن است از فرصت جنگ بین روسیه با اوکراین استفاده کند و به یک حمله نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران دست بزند و بکوشد آن ها را ویران کند؟

چگونه است که اکثر کشورهای جهان تهاجم روسیه به اوکراین را قاطعانه نکوهش کردند، ولی اسرایئل مدتی تردید کرد و نکوهشی هم که پس از چند روز انتشار داد، چندان قاطعانه نبود؟

این پرسش ها نمونه ای از مطالبی بود که در گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون در شبکه تلویزیونی کانال یک با آقای منشه امیر در میان گذاشته شد.

در همین رابطه، وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید اعلام داشته که اگر قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل در نکوهش تهاجم سوریه به تصویب رسد، اسرائیل نیز به آن رای موافق خواهد کرد.

آقای منشه امیر در فرصت های دیگر توضیح داده بود که اسرائیل در صحنه جهانی زیر ذره بین قرار دارد و آن چه که برای برخی کشورها جنبه عادی دارد، اگر از جانب اسرائیل به وقوع بپیوندد، مورد پرسش و انتقاد قرار می گیرد – به عنوان مثال آن که کشور بزرگ  هند در مباحثات شورای امنیت، نسبت به تصمیم کشاندن تهاجم روسیه به مجمع عمومی سازمان ملل رای ممتنع داد.

اسرائیل از ادامه همکاری و حفظ دوستی با روسیه، منافع ملی خود را دنبال می کند که یک نمونه مهم آن، آزادی عمل ارتش اسرائیل در خاک سوریه علیه ریشه گیری نیروهای مسلح وابسته به حکومت ایران می باشد.

در گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر مطالب دیگری نیز مطرح گردید که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.